Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Steriliseringsrådet

Om Steriliseringsrådet

Steriliseringsrådet er et statlig råd som administreres av Helsedirektoratet.

Steriliseringsrådet er klageinstans dersom en søknad om sterilisering blir avslått i en av de fylkesvise steriliseringsnemndene. Rådet skal videre treffe tiltak for å sikre en mest mulig ensartet praktisering av loven. Det skal føre oppgave over innvilgede og utførte inngrep m.v. og det skal gi Helsedirektoratet oversikt over utviklingen etter utgangen av hvert kalenderår. Eventuelle søknader om kastrering skal også behandles av Steriliseringsrådet. Det har ikke vært behandlet søknader om kirurgisk kastrering på flere tiår.

Medlemmer i Steriliseringsrådet 

  • Morten Andersen (leder), urolog, Viken
  • Peter Andreas Blom (medlem), dommer emeritus, Oslo
  • Gustav Søvde (vara), dommer emeritus, Vestfold og Telemark
  • Heidi Thornhill (medlem), gynekolog og seksjonsoverlege, Vestland
  • Kristine Amundsen (vara), gynekolog, Troms og Finnmark
  • Margrethe Kjølseth, (medlem), psykiater, Innlandet
  • Marianne Natvik (vara), fastlege, Oslo
  • Mette Wallace (medlem), helsesykepleier og sexologisk rådgiver, Viken
  • Peter Zachariassen (vara), psykologspesialist, Oslo

Sammensetningen gjelder frem til 1. januar 2024.

Rapporter

Status på steriliseringsfeltet – rapport fra Steriliseringsrådet for perioden 2018-2020

Kontakt

​​Sekretær for Steriliseringsrådet: seniorrådgiver Bente Bryhn, avdeling for fagutvikling i spesialisthelsetjenesten, bente.bryhn@helsedir.no.

Først publisert: 04.06.2019 Siste faglige endring: 19.04.2024 Se tidligere versjoner