Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Avregningsutvalget

Utvalget gir Helsedirektoratet råd i spørsmål knyttet til medisinsk kodepraksis og utfører kvalitetskontroll av innrapporterte data i spesialisthelsetjenesten.

Utvalget gir råd knyttet til utbetalingsgrunnlaget i ISF-ordningen (Innsatsstyrt finansiering). Utvalgets arbeid bidrar til at utbetalingene skjer i tråd med intensjonene bak den aktivitetsbaserte finansieringsordningen.

Anbefalinger er av prinsipiell art og legger føringer for utvalgets og direktoratets behandling av lignende saker. Sakene er åpne og anbefalinger og møtereferat er offentlige. Utvalget er uavhengig og foretar sine vurderinger på faglig grunnlag.

Alle kan fremme saker til utvalget og møter avholdes etter behov.

Saker hvor det har blitt anbefalt avregning i Avregningsutvalget (Excel)

Møtereferater

Årsrapporter

Medlemmer i utvalget

Leder av utvalget:

 • Bjørn Buan, kommuneoverlege i Surnadal

Medlemmer:

 • Arne Seternes, St Olavs hospital HF, overlege
 • Wender Figved, Vestre Viken HF, overlege/avd.sjef
 • Anne Wenche Lindboe, Diakonhjemmet sykehus, fagsjef
 • Erlend Hangaard, Oslo universitetssykehus HF, avd.leder
 • Alf Henrik Andreassen, Helse Bergen HF, avd.dir
 • Lisa Steffensen, Nordlandssykehuset HF, overlege
 • Andreas Stensvold, Sykehuset i Østfold HF, avd.sjef
 • Ambreen Tariq, Helse Stavanger HF, overlege
 • Anette Løken Eilertsen, Akershus universitetssykehus HF, overlege
 • Ida Camilla Monn Birkhaug, Helse Møre og Romsdal HF, overlege

Sekretariat og observatør:

 • Adrian Tveit Lundemo, Helsedirektoratet (hovedansv. sekretær), seniorrådgiver
 • Eira Enodd, Helsedirektoratet (observatør), rådgiver

Kontakt

adrian.tveit.lundemo@helsedir.no

Telefon: 932 312 35

Først publisert: 18.03.2019 Siste faglige endring: 30.11.2021 Se tidligere versjoner