Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Sammen redder vi liv

Fagrådet gir Helsedirektoratet faglige råd knyttet til den nasjonale førstehjelpsdugnaden «Sammen redder vi liv».

Vi gir råd om hvordan befolkningens kunnskap og ferdigheter innen livreddende førstehjelp kan økes. Fagrådet jobber også med innspill knyttet til hvordan publikums innsats som førstehjelpere gjennom forbedringstiltak innen medisinsk nødmeldetjeneste og bruk av såkalte akutthjelpere.

Rapporter og strategier

Fagråd Sammen redder vi liv

 • Conrad Bjørshol (leder)
  Seniorforsker ved Regionalt akuttmedisinsk kompetansesenter i Helse Vest (RAKOS). Anestesilege ved Stavanger Universitetssykehus. Førsteamanuensis ved Universitetet i Bergen. Varamedlem i Norsk Resuscitasjonsråd.
 • Kåre Finstad Trondsen (sekretariat)
  Seniorrådgiver i Helsedirektoratet, avdeling legevakt og akuttmedisin. Utdannet anestesisykepleier og ambulansefagarbeider, og har master i offentlig ledelse og styring (MPA). Arbeidserfaring fra prehospitale tjenester, både klinisk, som fagutvikler og som områdeleder i ambulansetjenesten, AMK, anestesiavdeling og har erfaring fra Internasjonale operasjoner fra Forsvaret.
 • Per Mange Tveitane (sekretariat)
  Seniorrådgiver i Helsedirektoratet, avdeling legevakt og akuttmedisin. Utdannet sykepleier og ambulansefagarbeider. Arbeidserfaring fra sykehus, brannvesen, ambulanse- og luftambulansetjenesten, både som redningsmann og forvaltning.
 • Guttorm Brattebø (vara: Emil Iversen)
  Spesialist i anestesiologi og intensivmedisin og er seksjonsoverlege ved Kirurgisk Serviceklinikk, Haukeland Universitetssykehus. Han er leder for KoKom (Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap) og professor II ved Medisinsk fakultet, Universitetet i Bergen. Han er tidligere leder for de prehospitale tjenestene i Helse Bergen i mer enn 15 år, og en av grunnleggerne til og styreleder i Stiftelsen BEST: Bedre & systematisk teamtrening. Han er også styremedlem i Standard Norge. Han er spesielt interessert i pasientsikkerhet og teamtrening, samt kvalitetsutvikling i helsevesenet generelt
 • Jo Kramer-Johansen (vara: Ingvild Tjelmeland)
  Anestesilege og professor ved Oslo universitetssykehus, Luftambulanseavdelingen og Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin (NAKOS) og Universitetet i Oslo. Faglig leder ved Norsk hjertestansregister og Hjertestarterregisteret. Styremedlem i Norsk Resuscitasjonsråd (NRR). Forskningsinteresser; hjertestansbehandling, opplæring av publikum, AMK og ambulansepersonell, og anvendelsen av kvalitetsregistre for forbedring.
 • Erik Zariassen (vara: Isabell Sebjørnsen)
  Utdannet sykepleier. Forsker ved Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (Norce). Førsteamanuensis ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin, UiB.
 • Torben Wisborg (vara: Tone Slåke)
  Anestesilege i Finnmarkssykehuset og professor ved UiT Norges Arktiske Universitet. Han er forskningsleder i Nasjonal Kompetansetjeneste for Traumatologi, som han ledet i perioden 2013-18. Hans forskningsfelt er traumeepidemiologi og prehospital behandling samt teamtrening.
 • Kari Lise Nylén (vara: Live kummen)
  Jobbet som sykepleier siden 1997, grunnfag i veiledning og kompetanseutvikling, utdannet anestesisykepleier 2008, samt fasilitatorutdanning. Har siden jobbet ved sykehuset i Vestfold, sentraloperasjon, samt saksbehandler i Sandefjord kommune i 2 år, deretter som fagutviklingssykepleier ved anestesiavdelingen i Larvik i to år. Jobber pt som anestesisykepleier ved sykehuset i Vestfold, Tønsberg, og underviser ved videregående skole, Helse og Oppvekst. Tidligere leder av Sandefjord Røde Kors og nestleder i Vestfold Røde Kors. Har siden 2013 vært aktiv med kurser i førstehjelp og HLR. Er for tiden representant i Norsk Førstehjelpsråd sitt fagråd.
 • Trond Nordseth (vara Kjetil Nilsen) 
  Anestesilege ved Molde sykehus og St.Olavs Hospital / Redningshelikoptertjenesten Ørland. Førsteamanuensis ved NTNU. Leder i Norsk Resuscitasjonsråd (NRR).
 • Anette Baar (vara: Jostein Hagemo)

Last ned habilitetsskjema for alle medlemmene av fagrådet (ZIP).

Bruker- og pårørendeutvalg

Helsedirektoratet har i samarbeid med Fagrådet nedsatt et bruker- og pårørendeutvalg som skal gi innspill til ny førstehjelpsstrategi. 

Medlemmer

 • Thor Egil Andersen, Landsforeningen uventet barnedød
 • Chiku Ali, LEVE - Landsforeningen for etterlatte ved selvmord
 • Anna Cecilie Jentoft, BRUKERROP/Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse 
 • Eli Bentsen, Representant for førstehjelpere (RAKOS)

Sakspapirer

Først publisert: 18.03.2019 Siste faglige endring: 28.05.2024 Se tidligere versjoner