Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Utvalg for tjenestetyper i Adresseregisteret

Utvalg for tjenestetyper i Adresseregisteret er opprettet for å sikre at utfordringer ved tjenestebasert adressering løses til det beste for sektoren.

Mandat for Utvalg for tjenestetyper i Adresseregisteret (PDF)

Rutine for innmelding av behov for tjenestetyper (PDF)

Prinsipper for arbeid med tjenestetyper

Tjenestetyper for adressering skal utformes slik at de blir presise og enkle å forstå både for de som skal registrere kommunikasjonsparter i Adresseregisteret, og de som skal finne riktig mottaker. Tjenestetypene bør derfor skal ha korte og presise navn. 

Tjenestetypene skal i hovedsak representere virksomhetens fagområder og/eller tjenestetilbud. Tjenestetypene skal bidra til en enhetlig og robust adressering, blant annet ved å frikoble adresseringen fra virksomhetenes interne organisering.

Kommunikasjonspartene som er registrert hos mottaker av en melding er ment å legge til rette for et effektivt mottak og mest mulig automatisk intern fordeling av mottatte meldinger i EPJ. 

I utformingen av tjenestetyper skal det derfor legges vekt på at tjenestetypene skal være uavhengig av tekniske løsninger i EPJ-systemene, og at de ikke skal være forbeholdt spesifikke meldingstyper. Den enkelte meldingsstandard eller samhandlingsprosess kan imidlertid ha spesifikke krav til hvordan tjenestetypene skal benyttes. 

Møter vår 2024

Torsdag 1. februar          
Torsdag 7. mars              
Torsdag 4. april (avslyst)               
Torsdag 2. mai                  
Torsdag 6. juni  

DatoSaksunderlag og oppsummeringerTjenestetyper
1. februar

Saksunderlag (pdf)

Oppsummering (pdf)

Manuellterapeuter, barnekoordinator, feltet sted/funksjon
7. mars

Saksunderlag (pdf)

Oppsummering (pdf)

barnekoordinator, legevakt
2. maiSaksunderlag (pdf)(oppdatert 30. april)

Miljøtjeneste

Tjenestetype fra AMIS

Fra NILAR til pasientens prøvesvar

 

               

Først publisert: 30.05.2024 Siste faglige endring: 22.05.2024 Se tidligere versjoner