Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Den nasjonale tuberkulosekomiteen

Den nasjonale tuberkulosekomiteen ble etablert for å få et godt samarbeid mellom Folkehelseinstituttet og viktige aktører i fagmiljøet om forebygging og kontroll av tuberkulose. Fra 2024 har Helsedirektoratet overtatt sekretariatet for tuberkulosekomiteen. Både Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet ønsker at råd og strategier skal ha bred forankring i fagmiljøene.

Tuberkulosekomiteen skal gi Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet råd og innspill. Det innebærer både å vurdere eksisterende tiltak og å ta initiativ til nye aktiviteter.

Komiteen har et fast årlig møte på senhøsten, men konsulteres også utenom dette etter behov.

Mandat

Mandatet er under oppdatering.

Referat

Referat fra desember 2023 (fhi.no, PDF).

Medlemmer

Medlemmer i Den nasjonale tuberkulosekomiteen (utenom varamedlemmer og medlemmer fra Folkehelseinstituttet) f.o.m. november 2021:

Medlem

Stedfortreder

Nominert av

Arbeidssted

E-post

Tehmina Mustafa

Anne Reigstad, 

Lungelegeforeningen

Haukeland Universitetssykehus, UiB

Tehmina.Mustafa@uib.no

 

Anne Ma Dyrhol Riise

Mogens Jensenius 

NFIM

Oslo Universitetssykehus, Ullevål, UiO

a.m.d.riise@medisin.uio.no

Sigrid Solhaug

Pascal Brügger-Synnes

 

NFIM

Universitetssykehuset Nord-Norge

 

Sigrid.Solhaug@unn.no

John-Espen Gjøen

Astrid Rojahn

Barnelegeforeningen

Haukeland Universitetssykehus

John.Espen.Gjoen@helse-bergen.no

Hans-Johnny S Nilsen

Astri Lervik Larsen 

NFMM 

St. Olavs hospital

 

Hans-Johnny.Schjelderup.Nilsen@stolav.no

Eli Sagvik

Tore Steen

Norsam

Smittevernkontoret, Trondheim kommune

Eli.Sagvik@trondheim.kommune.no

Einar Sagberg

Tore Steen

Norsam

Smittevernkontoret, Drammen kommune

 

Einar.sagberg@drmk.no

Mone Kilda

Hilde Toresen

Helsesøsterforeningen

Grünerløkka smittevern, Oslo kommune

Mone.Kildal@bga.oslo.kommune.no

Renate Bendiksen

Hege Bjelkarøy 

TB-koordinatorene

Universitetssykehuset Nord-Norge

Renate.Bendiksen@unn.no

Mona Drage

Ingunn Nordstoga

LHL internasjonal 

 

LHLs internasjonale tuberkulosestiftelse

 

Mona@lhli.no

Først publisert: 15.05.2024 Siste faglige endring: 15.05.2024 Se tidligere versjoner