Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Fagråd for innvandrerhelse

Rådet skal bistå Helsedirektoratet i arbeidet med likeverdige helse- og omsorgstjenester for innvandrerbefolkningen.

Fagrådet har møter fire ganger i året, og skal gi råd til Helsedirektoratet i arbeidet med god helse og likeverdige helse- og omsorgstjenester til innvandrerbefolkningen.

Mandat

Mandat for fagråd for innvandrerhelse 2022–2024 (PDF)

Referater og saksdokumenter

Medlemmer i rådet 2022–2024

Fagrådet består av fagpersoner med kompetanse om innvandreres levekår, helse og helseutfordringer, tilgang til og bruk av helse- og omsorgstjenester.

Kontakt

Gro Saltnes Lopez glo@helsedir.no.

Først publisert: 27.08.2019 Siste faglige endring: 01.03.2024 Se tidligere versjoner