Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Fagråd for helse- og omsorgstjenester samt tannhelsetjenester til innsatte i fengsel

Rådet bidrar til faglig utvikling innenfor fengselshelsetjenesten og er Helsedirektoratets rådgivende organ i arbeid med helsetjenestetilbudet til innsatte i fengsel.

Våre oppgaver

Fagrådet skal

  • følge med på forhold som har betydning for innsattes levekår og helse og gi innspill til prinsipielle saker direktoratet bør behandle
  • være rådgivende i saker som krever samhandling mellom flere departement og direktorat og bidra til samarbeid mellom fengselshelsetjenesten, andre kommunale helsetjenester, den fylkeskommunale tannhelsetjenesten, spesialisthelsetjenesten, kriminalomsorgen og NAV
  • gi råd i forhold til regelverksendringer som har betydning for helsetjenestetilbudet til innsatte i fengsel
  • bistå i enkeltoppdrag og enkeltsaker ved behov

Medlemmer

Fagrådet har 11 eksterne medlemmer fra kriminalomsorgen, primærhelsetjenesten, spesialisthelsetjenesten og brukerorganisasjonen Way Back.

Flere har kompetanse om rus og psykisk helse, hvilket er spesielt relevant for innsattgruppen.

Fagrådets sammensetning skal sikre geografisk spredning og representasjon fra fengsler av forskjellig størrelse og sikkerhetsnivå. Fagrådet møtes 2-4 ganger årlig.

Først publisert: 14.03.2019 Siste faglige endring: 27.03.2019 Se tidligere versjoner