Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Styringsgruppe for nasjonale kreftscreeningprogram

I Norge er det tre nasjonale kreftscreeningprogram: for brystkreft, livmorhalskreft og tarmkreft. Høsten 2022 ble det etablert en felles nasjonal styringsgruppe for screening mot brystkreft og livmorhalskreft. Tarmkreftscreening omfattes foreløpig ikke av styringsgruppas mandat.

Beslutninger fra siste møtet i styringsgruppen

Den 25. januar 2024 ble det besluttet at HPV genotyping skal benyttes til kvinner som tar del i Livmorhalsprogrammet i den nasjonale styringsgruppen for kreftscreeningprogrammene. Kort oppsummert betyr dette at alle kvinner som tester positivt for HPV når de deltar i Livmorhalsprogrammet får tilbud om en mer persontilpasset oppfølging. 

Vedlegg: Vedtak om genotypeinformasjon (docx)

Medlemmer i styringsgruppen

Medlemmer
FunksjonNavnTilknytting
Leder (fungerende)Trude AndreassenHelsedirektoratet
SekretariatslederKaja Fjell JørgensenHelsedirektoratet
SekretariatHege WangHelsedirektoratet
MedlemSissi EspetvedtHelsedirektoratet
MedlemUlrich SprengHelse Sør-Øst RHF
MedlemBjørn Egil VikseHelse Vest RHF
MedlemHelena Maria BertilssonHelse Midt RHF
MedlemGeir TollåliHelse Nord RHF
MedlemMarte Kvittum TangenNorsk forening for allmennmedisin
MedlemGiske UrsinKreftregisteret
MedlemOle Alexander OpdalsheiKreftforeningen

Mandat

Styringsgruppen ledes av Helsedirektoratet, som også ivaretar sekretariatsfunksjonen.  Styringsgruppens mandat vil bli å drøfte, komme med råd, og beslutte i saker knyttet til de nasjonale kreftscreeningprogrammene. Videre skal styringsgruppen følge med på status og utvikling i programmene, og påse at programmene drives i tråd med kvalitetsmanualer og de nasjonale rammene for screeningprogrammer i Norge.

Les hele mandatet her.

Styringsgruppemøter

Frist for å melde inn saker er 6 uker før møtene, og sakspapirene sendes ut 4 uker i forkant.

Saker kan meldes inn ved å:

Møtekalender
DatoMøtedokumenterReferater
18.04.2024  
25.01.2024Møtebok 

19.10.2023 

MøtebokReferat
12.04.2023MøtebokReferat
23.11.2022MøtebokReferat

 

Først publisert: 11.11.2022 Siste faglige endring: 02.10.2023 Se tidligere versjoner