Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Screeningprogram for kreft

I Norge er det tre nasjonale kreftscreeningprogram: for brystkreft, livmorhalskreft og tarmkreft.

Helsedirektoratet leder nasjonal styringsgruppe for kreftscreeningprogram

Screening for tarmkreft

Fra 2022 er det nasjonale screeningprogrammet for tarmkreft i gang. I løpet av de neste par årene vil alle 55 åringer få invitasjon til screening.

Mer informasjon om Tarmscreeningprogrammet finnes på:

Helsedirektoratets rapport fra 2017: Nasjonalt screeningprogram mot tarmkreft – Status og anbefalinger

Screening for brystkreft

Kvinner mellom 50 og 69 år inviteres til mammografiscreening hvert annet år. Mer informasjon om Mammografiprogrammet (screening for brystkreft) finnes på:

Screening for livmorhalskreft

Livmorhalsprogrammet anbefaler kvinner mellom 25 og 69 år å få tatt celleprøver fra livmorhalsen hvert tredje år, for å avdekke forløpere til livmorhalskreft.

Mer informasjon om Livmorhalsprogrammet finnes på:

Vurdering av nye HPV-tester

Nye HPV- tester til bruk i Masseundersøkelsen vurderes to ganger årlig av en faggruppe nedsatt av Helsedirektoratet. Faggruppen vurderer om HPV-testene tilfredsstiller de faglige kriteriene for bruk både i primærscreening og sekundærscreening.

Mer informasjon hos Kreftregisteret:

Produsenter av HPV-tester med ønsker om en faglig vurdering kan sende inn anmodning om vurdering til Helsedirektoratet ved avdeling sykehustjenester, før 1. mars og 1.oktober hvert år. For faglig vurdering kreves dokumentasjon av at den aktuelle HPV testen tilfredsstiller de faglige kriteriene. Det bes om at produsentene ved anmodning spesifiserer om de ønsker sine HPV-tester vurdert opp mot kriteriene i primær -og /eller sekundær-screening. For sekundærscreening må det samtidig vedlegges dokumentasjon om hvilken enhet i helsetjenesten som vil være en potensiell bruker av testen.

Den 1. mai og 1. november hvert år vil en oppdatert liste over HPV-tester som tilfredsstiller kravene bli tilgjengeliggjort på Kreftregisterets nettsider.

Anmodning om en faglig vurdering av HPV-tester, informasjon om faggruppens gjennomførte vurderinger og begrunnelse i de tilfellene der konklusjon er at HPV-testen ikke tilfredsstiller de faglige kriteriene, sendes til Helsedirektoratet via e-post: postmottak@helsedir.no. Sett inn referanse 17/35577 og merk emnefeltet HPV-test / Livmorhalsprogrammet. 

    Først publisert: 11.11.2022 Sist faglig oppdatert: 18.11.2022 Se tidligere versjoner