Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Nasjonalt råd for ernæring

Fagrådet for ernæring skal styrke myndighetenes fagrolle ved å gi kunnskapsbaserte råd i arbeidet med kosthold, ernæring og helse i befolkningen og i helsetjenesten.

Nasjonalt råd for ernæring 2024–2026 er oppnevnt

Helsedirektoratet har oppnevnt et nytt Nasjonalt råd for ernæring for perioden 2024-2026. Rådet konstitueres i januar 2024. Mandat Nasjonalt råd for ernæring (PDF).

Medlemmer i Nasjonalt råd for ernæring i perioden 2024–2026

 • Lene Frost Andersen, professor i ernæring og instituttleder, Institutt for medisinske basalfag, Universitet i Oslo (leder)
 • Guri Skeie, professor i ernæring, Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet (nestleder)
 • Erik Arnesen, stipendiat, Universitetet i Oslo
 • Rune Blomhoff, professor i ernæring, Universitetet i Oslo og forskningsleder Avdeling for klinisk service, Kreftklinikken, Oslo universitetssykehus
 • Liv Stray Breistein, fagsjef for Byrådsavdelingen for helse, eldre og innbyggertjenester, Oslo kommune
 • Elsie Brenne, folkehelserådgiver, Østfold fylkeskommune
 • Simon Erling Nitter Dankel, professor i medisin/ernæringsbiokjemi, Universitetet i Bergen
 • Lars Thore Fadnes, professor ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen, lege og spesialist i allmennmedisin
 • Aysha Grönberg, seniorrådgiver, Forbrukerrådet
 • Kirsten Bjørklund Holven, professor i klinisk ernæring, Universitet i Oslo
 • Nanna Lien, professor i samfunnsernæring, Universitetet i Oslo
 • Helle Margrethe Meltzer, pensjonist, tidl. forskningssjef ved Folkehelseinstituttet
 • Amund Måge, forskningssjef Avdeling sjømat og ernæring, Havforskningsinstituttet
 • Camilla Sandvik, førsteamanuensis i ernæring, mat og helse, Nord universitet
 • Eli Skeie, prosjektleder/klinisk ernæringsfysiolog, Kvam herad
 • Mette Svendsen, klinisk ernæringsfysiolog, Medisinsk klinikk, Oslo universitetssykehus
Nasjonalt råd for ernæring 2024-2026.jpg
Nasjonalt råd for ernæring på sitt første møte i januar 2024. Foto: Helsedirektoratet. Fra venstre: Camilla Sandvik, Nanna Lien, Kirsten Bjørklund Holven, Liv Stray Breistein, Lars Thore Fadnes, Lene Frost Andersen (leder), Simon Erling Nitter Dankel, Erik Arnesen, Elsie Brenne, Amund Måge, Mette Svendsen, Guri Skeie (nestleder), Helle Margrethe Meltzer, Aysha Grönberg og Rune Blomhoff. Innfelt til venstre: Eli Skeie.

Agenda og referater for perioden 2024–2026

Rådsmøte 15. januar 2024: Agenda (PDF).

Agenda og referater for perioden 2019 – august 2023

Rådsmøte 22. august 2023: Referat (PDF).

Rådsmøte 30. november 2022: Referat (PDF).

Rådsmøte 31. august 2022: Referat (PDF).

Rådsmøte 24. november 2021: Referat (PDF).

Rådsmøte 15. september 2021: Referat (PDF).

Rådsmøte 21. april 2021: Referat (PDF).

Rådsmøte 17. februar 2021: Referat (PDF).

Rådsmøte 11. november 2020: Referat (PDF).

Rådsmøte 9. september 2020: Referat (PDF).

Rådsmøte 12. juni 2020: Referat (PDF)

Rådsmøte 29. januar 2020: Referat (PDF)

Rådsmøte 22. oktober 2019: Referat (PDF)

Rådsmøte 22. mai 2019: Referat (PDF)

Rådsmøte 12. februar 2019: Referat (PDF)

Publikasjoner og arbeider fra tidligere rådsperioder i Nasjonalt råd for ernæring

Kontakt

Sekretariatet ved Henriette Walaas Krogh, henriette.walaas.krogh@helsedir.no.

Først publisert: 27.08.2019 Siste faglige endring: 12.02.2024 Se tidligere versjoner