Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Nasjonalt råd for ernæring

Fagrådet for ernæring skal styrke myndighetenes fagrolle ved å gi kunnskapsbaserte råd i arbeidet med kosthold, ernæring og helse i befolkningen og i helsetjenesten.

Nytt fra Nasjonalt råd for ernæring - lansering av ekspertuttalelse om fett og anbefaling om jod

17. februar kl. 12:00-14:00 arrangerte Helsedirektoratet og Nasjonalt råd for ernæring et webinar med nytt fra rådet, hvor rådet lanserte en ekspertuttalelse om fett og rådets anbefalinger om jod. Her er opptak av webinaret (Vimeo)

Rådet er oppnevnt for perioden 2019–2021

Agenda og referater

Rådsmøte 21. april 2021: Referat (PDF).

Rådsmøte 17. februar 2021: Referat (PDF).

Rådsmøte 11. november 2020: Referat (PDF).

Rådsmøte 9. september 2020: Referat (PDF).

Rådsmøte 12. juni 2020: Referat (PDF)

Rådsmøte 29. januar 2020: Referat (PDF)

Rådsmøte 22. oktober 2019: Referat (PDF)

Rådsmøte 22. mai 2019: Referat (PDF)

Rådsmøte 12. februar 2019: Referat (PDF)

Medlemmer i rådet

 • Jøran Hjelmesæth, senterleder, Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst, Sykehuset i Vestfold og professor II, Universitetet i Oslo (leder)
 • Liv Elin Torheim, professor og forskningsgruppeleder, OsloMet (nestleder)
 • Ahmed Madar, forsker, Institutt for Helse og samfunn, Universitetet i Oslo
 • Audun Korsæth, forskningssjef ved Avdeling for Landbruksteknologi og Systemanalyse i NIBIO
 • Christine Henriksen, førsteamanuensis, klinisk ernæringsfysiolog Universitetet i Oslo
 • Erik Arnesen, helsefaglig rådgiver i Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL)
 • Helle Margrete Meltzer, forskningssjef for område smittevern, miljø og helse, Folkehelseinstituttet
 • Kari Hege Mortensen, seksjonsleder for Helsefremmende arbeid, Nordland fylkeskommune
 • Kirsten B. Holven, professor i klinisk ernæring, Universitetet i Oslo
 • Lars T. Fadnes, førsteamanuensis, Universitetet i Bergen, forskningsgruppeleder ved Haukeland universitetssykehus, lege og spesialist i allmennmedisin
 • Lisbeth Dahl, forsker, Havforskningsinstituttet
 • Magritt Brustad, professor og instituttleder, Institutt for samfunnsmedisin, Universitetet i Tromsø, Norges arktiske universitet
 • Nina C Øverby, professor UiA, Institutt for folkehelse, idrett og ernæring
 • Randi Tangvik, førsteamanuensis, Universitetet i Bergen og klinisk ernæringsfysiolog ved Haukeland universitetssykehus 
Nasjonalt råd for ernæring
Rådsmedlemmene på sitt første møte i Nasjonalt råd for ernæring 2019–21. © Foto: Helsedirektoratet

Ernæringsrådets blogg

Nyheter, kommentarer og uttalelser på Ernæringsrådets blogg.

Publikasjoner fra Nasjonalt råd for ernæring i perioden 2019–2021

Publikasjoner fra tidligere Nasjonalt råd for ernæring

Referat fra rådsmøter 2018

Årsrapporter

Kontakt

Sekretariatet ved Ole Berg, ole.berg@helsedir.no.

Først publisert: 18.03.2019 Sist faglig oppdatert: 23.02.2021 Se tidligere versjoner