Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Styringsgruppe for nasjonale kreftscreeningprogram

I Norge er det tre nasjonale kreftscreeningprogram: for brystkreft, livmorhalskreft og tarmkreft. Høsten 2022 ble det etablert en felles nasjonal styringsgruppe for screening mot brystkreft og livmorhalskreft. Tarmkreftscreening omfattes foreløpig ikke av styringsgruppas mandat.

Les mer om nasjonale kreftscreeningprogram

Mandat

Styringsgruppen ledes av Helsedirektoratet, som også ivaretar sekretariatsfunksjonen.  Styringsgruppens mandat vil bli å drøfte, komme med råd, og beslutte i saker knyttet til de nasjonale kreftscreeningsprogrammene. Videre skal styringsgruppen følge med på status og utvikling i programmene, og påse at programmene drives i tråd med kvalitetsmanualer og de nasjonale rammene for screeningprogrammer i Norge.

Les hele mandatet her.


Medlemmer

FunksjonNavnTilknytting
LederJohan TorgersenHelsedirektoratet
NestlederTrude AndreassenHelsedirektoratet
SekretariatslederKaja Fjell JørgensenHelsedirektoratet
MedlemSissi EspetvedtHelsedirektoratet
MedlemJan FrichHelse Sør-Øst RHF
MedlemBjørn Egil VikseHelse Vest RHF
MedlemHenrik A. SandbuHelse Midt RHF
MedlemGeir TollåliHelse Nord RHF
MedlemMarte Kvittum TangenNorsk forening for allmennmedisin
MedlemGiske UrsinKreftregisteret
MedlemOle Alexander OpdalsheiKreftforeningen


Styringsgruppemøter

DatoMøtedokumenterReferater
23.11.2022MøtebokReferat
08.03.2320 (utsatt)  
12.04.23  

Frist for å melde inn saker er 4 uker, sakspapirer sendes ut 2 uker før møte.

Kontakt

Kaja Fjell Jørgensen (kaja.fjell.jorgensen@ helsedir.no) ved forslag om saker til behandling i styringsgruppen

Først publisert: 11.11.2022 Sist faglig oppdatert: 11.11.2022 Se tidligere versjoner