Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Styringsgruppe for nasjonale kreftscreeningprogram

I Norge er det tre nasjonale kreftscreeningprogram: for brystkreft, livmorhalskreft og tarmkreft. Høsten 2022 ble det etablert en felles nasjonal styringsgruppe for screening mot brystkreft og livmorhalskreft. Tarmkreftscreening omfattes foreløpig ikke av styringsgruppas mandat.

Mandat

Styringsgruppen ledes av Helsedirektoratet, som også ivaretar sekretariatsfunksjonen.  Styringsgruppens mandat vil bli å drøfte, komme med råd, og beslutte i saker knyttet til de nasjonale kreftscreeningsprogrammene. Videre skal styringsgruppen følge med på status og utvikling i programmene, og påse at programmene drives i tråd med kvalitetsmanualer og de nasjonale rammene for screeningprogrammer i Norge.

Les hele mandatet her.

Medlemmer

FunksjonNavnTilknytting
Leder (fungerende)Trude AndreassenHelsedirektoratet
SekretariatslederKaja Fjell JørgensenHelsedirektoratet
SekretariatHege WangHelsedirektoratet
MedlemSissi EspetvedtHelsedirektoratet
MedlemUlrich SprengHelse Sør-Øst RHF
MedlemBjørn Egil VikseHelse Vest RHF
MedlemHelena Maria BertilssonHelse Midt RHF
MedlemGeir TollåliHelse Nord RHF
MedlemHege LorentzenKS
MedlemMarte Kvittum TangenNorsk forening for allmennmedisin
MedlemGiske UrsinKreftregisteret
MedlemOle Alexander OpdalsheiKreftforeningen

Styringsgruppemøter

DatoMøtedokumenterReferater

19.10.2023 (Frist for innmelding av saker 24.08.2023)

Møtebok 
12.04.2023MøtebokReferat
23.11.2022MøtebokReferat

Frist for å melde inn saker er 6 uker før møtene, og sakspapirene sendes ut 4 uker i forkant.

Kontakt

Ta kontakt med Kaja Fjell Jørgensen ved forslag om saker til behandling i styringsgruppen

Først publisert: 11.11.2022 Sist faglig oppdatert: 02.10.2023 Se tidligere versjoner