Hopp til hovedinnholdet

Helsedirektoratets brukerråd

Brukerrådet skal fremme brukerperspektivet i strategisk viktige saker og prosesser for Helsedirektoratet.

Helsedirektoratet har oppnevnt et nytt brukerråd for perioden 2018–2020. Se mandat for Brukerrådet (PDF).

Referat fra møter

Medlemmer i rådet

 • Camilla Lyngen, Unge funksjonshemmede (leder)
 • Arnfinn Aarnes, Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) (vara for leder)
 • Samina Tagge, Rådet for innvandrerorganisasjoner i Oslo
 • David Aguim, Rådet for innvandrerorganisasjoner i Oslo
 • Randi Talseth, Voksne for barn
 • Lisbet Rugtvedt, Nasjonalforeningen for folkehelse
 • Heidi Brorson, Kreftforeningen
 • Simen Brændhaugen, FFO, Norsk forening for stomi, reservoar og mage- og tarmkreft
 • Pia Bråss, FFO/Foreningen for hjerteyke barn
 • Idar Gustav Hunstad, FFO/Hørselshemmedes landsforbund
 • Irene Kingswick, FFO/Rådgiving om spiseforstyrrelser
 • Anita Vatland, Pårørendealliansen
 • Hedvig Ekberg, Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner, Norsk forbund for utviklingshemmede
 • Kari Sundby, Brukerrop, Landsforbundet mot stoff
 • Jan-Magne Sørensen, Brukerrop, Hvite ørn
 • Sven Anders Haugtomt, Pensjonistforbundet

Først publisert: 18.03.2019 Sist endret: 23.11.2018

Skriv ut/Lag PDF er midlertidig deaktivert