Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Fagråd for persontilpasset medisin

Fagråd for persontilpasset medisin skal sikre samordnet og koordinert oppfølging og implementering av anbefalingene i strategien. Det skal også sørge for god forankring i helsetjenesten og at de riktige problemstillingene blir prioritert.

Helsedirektoratet har et overordnet koordinerende ansvar for oppfølging av Nasjonal strategi for persontilpasset medisin i helsetjenesten 2017–2021

Som del av denne oppfølgingen, har Helsedirektoratet opprettet Fagråd for persontilpasset medisin.

Formål

Formålet med Fagråd for persontilpasset medisin er:

 • å sikre samordnet og koordinert oppfølging og implementering av anbefalingene i strategien
 • å sikre forankring i helsetjenesten
 • å sikre at vi prioriterer de riktige problemstillingene.

Det skal være en arena for diskusjon og for å innhente råd, slik at vi kan ivareta vår koordinerende rolle.

Fagrådet skal også bidra til at Helsedirektoratet er godt orientert om utviklingen innen persontilpasset medisin/presisjonsmedisin slik at vi fanger opp nye problemstillinger og utfordringer så tidlig som mulig. Fagrådet bør kunne kontaktes når vi trenger fagkompetanse inn i arbeidsgrupper etc. Det kan gjøre slike prosesser raskere og mer effektive.

Referater

Møteinnkallinger

Medlemmer

Helsedirektoratet har fulgt anbefalingene i den nasjonale strategien for persontilpasset medisin, og alle aktører som er tiltenkt en rolle i strategien er invitert inn som medlemmer av fagrådet. Disse er:

 • Helsedirektoratet v/Helen Brandstorp (leder) og Grethe Foss
 • Abelia v/Stephen McAdam
 • Datatilsynet v/Susanne Lie
 • De regionale helseforetakene v/Hege Russnes (Helse Sør-Øst), Lars Eikvar (Helse Sør-Øst), Ulla Randen (Helse Sør-Øst), Gunnar Houge (Helse Vest), Hans-Johnny Schjelderup-Nilsen (Helse Midt-Norge) og Rune Sundset (Helse Nord)
 • Direktoratet for e-helse v/Robert Nystuen
 • Folkehelseinstituttet v/Gun Peggy Knudsen
 • Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon v/Lilly Ann Elvestad
 • Kreftforeningen v/Ole Alexander Opdalshei
 • Kreftregisteret v/Giske Ursin
 • Legemiddelindustrien v/Hege Edvardsen
 • Norges forskningsråd v/Ole Johan Borge
 • Norsk forening for allmennmedisin v/Henrik Vogt
 • Norsk forening for medisinsk genetikk v/Asbjørg Stray-Pedersen
 • Statens legemiddelverk v/Jan-Petter Akselsen

Fagrådet ledes av Helen Brandstorp, divisjonsdirektør for analyse og samfunn i Helsedirektoratet og prosjekteier for persontilpasset medisin.

Først publisert: 25.11.2019 Sist faglig oppdatert: 25.11.2019 Se tidligere versjoner