Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Fagråd for persontilpasset medisin

Fagråd for persontilpasset medisin skal sikre samordnet og koordinert oppfølging og implementering av anbefalingene i strategien. Det skal også sørge for god forankring i helsetjenesten og at de riktige problemstillingene blir prioritert.

Helsedirektoratet har et overordnet koordinerende ansvar for oppfølging av Nasjonal strategi for persontilpasset medisin i helsetjenesten 2017–2021

Som del av denne oppfølgingen, har Helsedirektoratet opprettet Fagråd for persontilpasset medisin.

Formål

Formålet med Fagråd for persontilpasset medisin er:

 • å sikre samordnet og koordinert oppfølging og implementering av anbefalingene i strategien
 • å sikre forankring i helsetjenesten
 • å sikre at vi prioriterer de riktige problemstillingene.

Det skal være en arena for diskusjon og for å innhente råd, slik at vi kan ivareta vår koordinerende rolle.

Fagrådet skal også bidra til at Helsedirektoratet er godt orientert om utviklingen innen persontilpasset medisin/presisjonsmedisin slik at vi fanger opp nye problemstillinger og utfordringer så tidlig som mulig. Fagrådet bør kunne kontaktes når vi trenger fagkompetanse inn i arbeidsgrupper etc. Det kan gjøre slike prosesser raskere og mer effektive.

Medlemmer

Helsedirektoratet har fulgt anbefalingene i den nasjonale strategien for persontilpasset medisin, og alle aktører som er tiltenkt en rolle i strategien er invitert inn som medlemmer av fagrådet. Disse er:

 • Abelia v/ Stephen McAdam
 • Datatilsynet v/ Ragnhild Castberg
 • De regionale helseforetakene v/ Hege Russnes, Lars Eikvar og Rune Sundset
 • Direktoratet for e-helse v/ Robert Nystuen
 • Folkehelseinstituttet v/ Gun Peggy Knudsen
 • Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon v/ Lilly Ann Elvestad
 • Kreftforeningen v/ Anne Lise Ryel
 • Kreftregisteret v/ Giske Ursin
 • Legemiddelindustrien v/ Monica Larsen
 • Norges forskningsråd v/ Guro Eriksen
 • Norsk forening for allmennmedisin v/ Henrik Vogt
 • Norsk forening for medisinsk genetikk v/ Asbjørg Stray-Pedersen
 • Statens legemiddelverk v/ Jan-Petter Akselsen

Fagrådet ledes av Helen Brandstorp, divisjonsdirektør for analyse og samfunn i Helsedirektoratet og prosjekteier for persontilpasset medisin.

Oppstartsmøte 5. desember 2019

Tid: torsdag 5. desember kl. 10 - 15

Sted: Helsedirektoratets lokaler, Vitaminveien 4, Oslo.

Først publisert: 25.11.2019 Sist faglig oppdatert: 25.11.2019 Se tidligere versjoner