Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Fagråd for innvandrerhelse

Rådet skal bistå Helsedirektoratet i arbeidet med likeverdige helse- og omsorgstjenester for innvandrerbefolkningen.

Fagrådet har møter fire ganger i året, og skal gi råd til Helsedirektoratet i arbeidet med god helse og likeverdige helse- og omsorgstjenester til innvandrerbefolkningen.

Mandat

Mandat for fagråd for innvandrerhelse 2019-2021 (PDF)

Referater og saksdokumenter

Medlemmer i rådet 2019–2021

Fagrådet består av fagpersoner med kompetanse om innvandreres levekår, helse og helseutfordringer, tilgang til og bruk av helse- og omsorgstjenester.

Webinarer

Webinar 29. mai 2021: Overrepresentasjon av Covid-19 i noen innvandrergrupper – klarer vi å se hele bildet? (vimeo.com)

Kontakt

Gro Saltnes Lopez glo@helsedir.no.

Først publisert: 18.03.2019 Sist faglig oppdatert: 29.09.2021 Se tidligere versjoner