Hopp til hovedinnholdet

Fagråd for arbeid og helse

Nasjonalt fagråd for arbeid og helse skal styrke myndighetenes fagrolle ved å gi kunnskapsbaserte råd på fagområdet arbeid og helse.

Rådet er oppnevnt for perioden 2017–2020.

Kommende møter

Rådsmøte 19. - 20. juni 2019. 

Sakspapirer og referater tidligere møter

 

Tid

Referater og sakspapirer 

19.-20. november 2018 Agenda, sakspapirer og presentasjoner (PDF)
31. mai 2018

Agenda (PDF)

Referat

19. februar 2018

Sakspapirer (PDF)

Referat (PDF)

23.-24. november 2017

Agenda (PDF)

Referat (PDF)

Presentasjoner (PDF)

4. oktober 2017

Sakspapirer (PDF)

Referat (PDF)

23. mai 2017

Innkalling, agenda og sakspapirer (PDF)

Referat (PDF)

Presentasjoner (PDF)

Publikasjoner og korrespondanse fra Nasjonalt fagråd for arbeid og helse 2017–2020

Medlemmer i rådet

 • Gro Jamtvedt, (leder), dekan ved fakultet for helsefag, OsloMet
 • Torkil Berge, psykolog og fagutviklingsrådgiver ved Diakonhjemmet sykehus i Oslo
 • Beate Brinchmann, psykolog og leder ved Kompetansesenter for arbeid og psykisk helse, Nordlandssykehuset, og Phd-stipendiat ved Universitetet i Tromsø
 • Hege Randi Eriksen, professor i biologisk og medisinsk psykologi ved Idrettsseksjonen ved Høgskolen i Bergen og forsker ved Uni Research Helse
 • Astrid Louise Grasdal, førsteamanuensis ved Institutt for økonomi, Universitetet i Bergen
 • Christian Høy, avdelingsdirektør for NAV Arbeid og helse Telemark, Skien
 • Chris Jensen, leder ved Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering og førsteamanuensis ved Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim 
 • Roar Johnsen, professor emeritus i samfunnsmedisin, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim
 • Gunn Hege Marchand, overlege, St. Olavs hospital og førsteamanuensis ved institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim
 • Elin Stoermann-Naess, spesialrådgiver Kreftforeningen og leder av Sentralt brukerutvalg, Arbeids og velferdsdirektoratet
 • Anita Vatland, leder Pårørendealliansen, medlem av Helsedirektoratets brukerråd
 • Erik L. Werner, fastlege og kommuneoverlege i Arendal og professor ved Avdeling for allmennmedisin, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo
 • Simon Øverland, fagdirektør ved avdeling psykisk og fysisk helse, Folkehelseinstituttet, og professor II ved Institutt for samfunnspsykologi, Universitetet i Bergen
 • Randi Wågø Aas, ergoterapeut og professor ved OsloMet og Universitetet i Stavanger
Fagråd arbeid og helse
Fagråd arbeid og helse

Fra venstre: Chris Jensen, Hege Randi Eriksen, Christian Høy, Gro Jamtvedt, Erik Lønnmark Werner, Simon Øverland, Astrid Louise Grasdal, Beate Brinchmann og Roar Johnsen. 
© Foto: Finn Oluf Nyquist, Helsedirektoratet

Last ned bilde i større format (JPG; 7,57 MB)

Kontakt

​Sekretariatet
v/Håkon Lund [email protected]

Først publisert: 18.03.2019 Sist endret: 08.03.2019

Skriv ut/Lag PDF er midlertidig deaktivert