Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Fagråd for arbeid og helse

Nasjonalt fagråd for arbeid og helse skal styrke myndighetenes fagrolle ved å gi kunnskapsbaserte råd på fagområdet arbeid og helse.

Rådet ble først oppnevnt i 2017 og på nytt i 2020.

Kommende møter

Tid

Sakspapirer

8.–9. nov 2022

Agenda (PDF)

Sakspapirer, opptak og referater fra tidligere møter

Sakspapirer, opptak og referater fra møter 2017–2020

Publikasjoner og korrespondanse fra Nasjonalt fagråd for arbeid og helse 2017–2020

Medlemmer i rådet

 • Gunn Hege Marchand, (LEDER) overlege, St. Olavs hospital og førsteamanuensis ved institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim
 • Torkil Berge, psykolog og fagutviklingsrådgiver ved Diakonhjemmet sykehus i Oslo
 • Beate Brinchmann, psykolog og leder ved Kompetansesenter for arbeid og psykisk helse, Nordlandssykehuset, og Phd-stipendiat ved Universitetet i Tromsø
 • Astrid Louise Grasdal, førsteamanuensis ved Institutt for økonomi, Universitetet i Bergen
 • Franz Hintringer, Overlege fysikalskmedisin, Universitetssykehuset Nord-Norge
 • Karen Skretting Hovlid, Lege og prosjektleder, NAV Sunnfjord
 • Ragnhild Jordet, sjefslege i NAV Innlandet
 • Chris Jensen, leder ved Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering og førsteamanuensis ved Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim 
 • Anita Dyb Linge, Ergoterapeut. Master of Public Administration (MPA) og nå PhD stipendiat, Høgskulen i Volda og Muritunet
 • Silje Mæland, Fysioterapeut og Førsteamanuensis ved Universitetet i Bergen
 • Elin Stoermann-Naess, spesialrådgiver Kreftforeningen og leder av Sentralt brukerutvalg, Arbeids og velferdsdirektoratet
 • Anita Vatland, leder Pårørendealliansen, medlem av Helsedirektoratets brukerråd
 • Simon Øverland, fagdirektør ved avdeling psykisk og fysisk helse, Folkehelseinstituttet, og professor II ved Institutt for samfunnspsykologi, Universitetet i Bergen
 • Randi Wågø Aas, ergoterapeut og professor ved OsloMet og Universitetet i Stavanger

Kontakt

​Sekretariatet
v/Håkon Lund hakon.lund@helsedir.no

Først publisert: 27.08.2019 Sist faglig oppdatert: 21.11.2022 Se tidligere versjoner