Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Fagråd for arbeid og helse

Nasjonalt fagråd for arbeid og helse skal styrke myndighetenes fagrolle ved å gi kunnskapsbaserte råd på fagområdet arbeid og helse.

Rådet ble først oppnevnt i 2017 og på nytt i 2020.

Kommende møter

Sakspapirer, opptak og referater fra tidligere møter

Sakspapirer, opptak og referater fra møter 2017–2020

Publikasjoner og korrespondanse fra Nasjonalt fagråd for arbeid og helse 2017–2020

Medlemmer i rådet

 • Gunn Hege Marchand, (LEDER) overlege, St. Olavs hospital og førsteamanuensis ved institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim
 • Torkil Berge, psykolog og fagutviklingsrådgiver ved Diakonhjemmet sykehus i Oslo
 • Beate Brinchmann, psykolog og leder ved Kompetansesenter for arbeid og psykisk helse, Nordlandssykehuset, og Phd-stipendiat ved Universitetet i Tromsø
 • Astrid Louise Grasdal, førsteamanuensis ved Institutt for økonomi, Universitetet i Bergen
 • Franz Hintringer, Overlege fysikalskmedisin, Universitetssykehuset Nord-Norge
 • Karen Skretting Hovlid, Lege og prosjektleder, NAV Sunnfjord
 • Ragnhild Jordet, sjefslege i NAV Innlandet
 • Chris Jensen, leder ved Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering og førsteamanuensis ved Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim 
 • Anita Dyb Linge, Ergoterapeut. Master of Public Administration (MPA) og nå PhD stipendiat, Høgskulen i Volda og Muritunet
 • Silje Mæland, Fysioterapeut og Førsteamanuensis ved Universitetet i Bergen
 • Elin Stoermann-Naess, spesialrådgiver Kreftforeningen og leder av Sentralt brukerutvalg, Arbeids og velferdsdirektoratet
 • Anita Vatland, leder Pårørendealliansen, medlem av Helsedirektoratets brukerråd
 • Simon Øverland, fagdirektør ved avdeling psykisk og fysisk helse, Folkehelseinstituttet, og professor II ved Institutt for samfunnspsykologi, Universitetet i Bergen
 • Randi Wågø Aas, ergoterapeut og professor ved OsloMet og Universitetet i Stavanger

Kontakt

Først publisert: 27.08.2019 Sist faglig oppdatert: 02.05.2023 Se tidligere versjoner