Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Ekspertutvalg om samtykkekompetanse

Regjeringen har oppnevnt et ekspertutvalg som skal evaluere vilkåret om manglende samtykkekompetanse for bruk av tvang i psykisk helsevern. Utvalget skal levere innstillingen innen 1. mai 2023.

Bakgrunn 

Hurdalsplattformen (regjeringen.no) slår fast at regjerningen skal "evaluere endringen i psykisk helsevernloven om innføring av krav til samtykke ved innleggelse i tvungent psykisk helsevern.

Manglende samtykkekompetanse som vilkår for vedtak om tvungen observasjon, tvungent psykisk helsevern og tvangsbehandling ble innført i psykisk helsevernloven (lovdata.no) i 2017. Vilkåret innebærer at pasienter som vurderes å ha samtykkekompetanse, kan nekte å ta i mot tilbud om innleggelse og behandling eller selv avslutte opphold og behandling i psykisk helsevern. Vilkåret gjelder ikke ved nærliggende og alvorlig fare for eget liv, eller andres liv og helse.

Formålet med lovendringen var å bidra til økt selvbestemmelse og styrke rettssikkerheten for pasienter i psykisk helsevern, herunder bidra til riktigere bruk av tvang.

Les mer:
Utvalgets mandat
Bakgrunn for utvalget

Gi innspill

Innspill

Møtereferater

Les referater fra møtene.

Utvalgsmedlemmer

Navn Stilling Sted
Øystein Mæland (leder) Administrerende direktør,  Akershus universitetssykehus Oslo
Randi Rosenqvist Pensjonert psykiater Oslo
Bjørn Kristian Soknes Pensjonert statsadvokat Trondheim
Eli Kari Fosse Direktør for helse og velferd, Stavanger kommune Stavanger
Rune Andreas Kroken Psykiater/avdelingssjef, Helse Bergen
Førsteamanuensis II, Universitetet i Bergen
Bergen
Guri Sæther Pedersen Psykologspesialist, Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø
Joachim Kjennerud Seniorrådgiver, Mental helse Oslo
Anne Grethe Terjesen Fagsjef, Pårørendealliansen Oslo

 

Først publisert: 30.08.2022 Sist faglig oppdatert: 04.11.2022 Se tidligere versjoner