Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Avregningsutvalget

Utvalget gir Helsedirektoratet råd i spørsmål knyttet til medisinsk kodepraksis og utfører kvalitetskontroll av innrapporterte data i spesialisthelsetjenesten.

Utvalget gir råd knyttet til utbetalingsgrunnlaget i ISF-ordningen (Innsatsstyrt finansiering). Utvalgets arbeid bidrar til at utbetalingene skjer i tråd med intensjonene bak den aktivitetsbaserte finansieringsordningen.

Anbefalinger er av prinsipiell art og legger føringer for utvalgets og direktoratets behandling av lignende saker. Sakene er åpne og anbefalinger og møtereferat er offentlige. Utvalget er uavhengig og foretar sine vurderinger på faglig grunnlag.

Alle kan fremme saker til utvalget og møter avholdes etter behov.

Saker som er behandlet av avregningsutvalget (Excel)​​​​​​​

Møtereferat

22.01.2021​​​​

Årsrapporter (PDF)

Medlemmer i utvalget

Leder av utvalget:

 • Bjørn Buan, Daglig leder for helsesamarbeidet i Orkdalsregionen og kommuneoverlege i Surnadal

Medlemmer:

 • Suzana Rosic, Helse Finnmark HF, overlege
 • Arne Seternes, St Olavs hospital HF, overlege
 • Erik Rødevand, St. Olavs hospital HF, overlege
 • Halfdan Aass, Vestre Viken HF, medisinsk direktør
 • Wender Figved, Vestre Viken, overlege/avd.sjef
 • Tove Bjerkreim, Helse Stavanger HF, overlege
 • Geir Rørbakken, Sørlandet sykehus HF, overlege/avd.sjef
 • Anne Wenche Lindboe, Diakonhjemmet sykehus, fagsjef
 • Erlend Hangaard, Oslo universitetssykehus HF, avd.leder
 • Alf Henrik Andreassen, Helse Bergen HF, avd.dir
 • Lisa Steffensen, Nordlandssykehuset HH, overlege

Sekretariat og observatør:

 • Hanne Lehn, Helsedirektoratet (observatør), seniorrådgiver
 • Bente Urfjell, Helsedirektoratet (hovedansv. sekretær), seniorrådgiver
 • Adrian Tveit Lundemo, Helsedirektoratet (sekretær), seniorrådgiver​​​​​​​

Kontakt

Bente.urfjell@helsedir.no

Telefon: 930 08 532

Først publisert: 18.03.2019 Sist faglig oppdatert: 08.03.2017