Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Demenstilbudet i kommunene

Først publisert: 14.06.2019 Sist faglig oppdatert: 14.06.2019

Stadig flere kommuner etablerer tilrettelagte tilbud til innbyggere med demenssykdom. – Det skjer mye positivt, men det er bekymringsfullt at nesten halvparten ikke er utredet og diagnostisert, og dermed ikke får et tilrettelagt tilbud, sier avdelingsdirektør Helga Katharina Haug i Helsedirektoratet.

Artikkelen er 3 år gammel, informasjonen kan være utdatert.


Gå til temaside Demens.

Av rapporten Nasjonal kartlegging av kommunenes tilrettelagte tjenestetilbud for personer med demens som nå er klar, går det frem at 45.000 personer er registrert med en demensdiagnose. Samtidig anslår Demensplan 2020 at det i Norge er minst 80 000 personer med demens. Dette er det laveste av flere estimater over antall personer med demenssykdom i Norge.

Utredning av demens

Basert på tallene fra Demensplan 2020 innebærer dette at bare 56 prosent av personer med demenssykdom er utredet og har fått en registrert demensdiagnose. – Det betyr at mange personer med demens og pårørende ikke får et tilbud eller får et tilbud som ikke er godt nok tilrettelagt. Det viser at vi ennå har en vei å gå, selv om det er gledelig at nesten 90 prosent av kommunene har opprettet tverrfaglige team eller ressurspersoner som bistår fastlegene ved utredning av demens, og at 93 prosent av kommunene med slike team bruker verktøyet for basal demensutredning, som bygger på Nasjonal faglig retningslinje om demens.

Oppfølging etter diagnose

Systematisk oppfølging etter diagnose er et sentralt tiltak i Demensplan 2020. Det store flertallet av kommuner som har egne team med kompetanse om demens, oppgir at disse nå også sørger for oppfølging. 55 prosent hadde faste rutiner eller modeller for oppfølging, og nesten 40 prosent av kommunene hadde rutiner for å tilby en individuell kontaktperson/koordinator - uavhengig av hjelpebehov. Kommunene oppga at totalt 2212 personer med demens hadde en individuell koordinator.

88 prosent av kommunene rapporterte at de hadde tilrettelagte dagaktivitetstilbud for personer med demens. Tallene fra oktober 2018 viser at 7.909 personer hadde et slikt dagaktivitetstilbud. Over 70 prosent av kommunene hadde også gjennomført pårørendeskole for pårørende til personer med demens i 2017 eller 2018.

Tilrettelagte botilbud

Flertallet av de som har demenssykdom bor hjemme, men etter hvert som sykdommen utvikler seg, vil mange få behov for døgnkontinuerlig oppfølging. I følge kartleggingen er det 13 865 plasser i tilrettelagte botilbud for personer med demens. Av dette var 10 799 plasser i spesielt tilrettelagte enheter i sykehjem, 772 plasser i forsterkede tilrettelagte enheter i sykehjem, og 2 294 plasser i bokollektiv i omsorgsboliger. Siden forrige kartlegging i 2014 har det vært en økning i det samlede antallet tilrettelagte plasser i botilbud for personer med demens på 17 prosent.

Det er en positiv utvikling når det gjelder tilrettelagte botilbud for personer med demens, men mange med demens bor fortsatt i enheter som ikke er tilrettelagt for målgruppen.

– Kartleggingen viser at kommunene tar utfordringene med demens på alvor. Det er svært viktig, både overfor den enkelte personen med demens og deres pårørende, at arbeidet med å bygge ut tilrettelagte tilbud til denne store pasientgruppen, fortsetter. Men en av de største utfordringene nå er nok at mange personer med demens ikke er diagnostisert, slik at de ikke får tilgang til alle de gode tilbudene som mange kommuner nå etablerer, sier Haug.

Hele rapporten

Digital versjon: Nasjonal kartlegging av kommunenes tilrettelagte tjenestetilbud for personer med demens

PDF-versjon: Nasjonal kartlegging av kommunenes tilrettelagte tjenestetilbud for personer med demens

Abonner på nytt eller oppdatert innhold