Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Om Demensplan 2025

Målet med Demensplan 2025 er å skape et mer demensvennlig samfunn, som tar vare på og integrerer personer med demens i fellesskapet. Dette krever større åpenhet og økt kunnskap om demens i samfunnet generelt, og i helse- og omsorgstjenestene spesielt.

Demensplan 2025 er den tredje nasjonale demensplanen og regjeringens femårsplan for å forbedre tjenestetilbudet til personer med demens og deres pårørende. Med en økende eldregenerasjon vil vi også få stadig flere med demens. Vi er nødt til å finne bærekraftige løsninger og bidra til at tjenestene planlegger for fremtiden.

Målene med Demensplan 2025:

1. Personer med demens og deres pårørende fanges opp til rett tid og sikres gode og tilpassede tjenester.

2. Personer med demens og deres pårørende sikres medbestemmelse og deltakelse i et demensvennlig samfunn, slik at de kan leve aktive og meningsfylte liv med fysisk, sosial og kulturell aktivitet som er tilpasset den enkeltes interesser, ønsker og behov.

3. Økt forskning og kunnskap om forebygging og behandling av demens.

De tidligere planene har i stor grad omhandlet den kommunale helse- og omsorgssektoren. Nytt for Demensplan 2025 er at spesialisthelsetjenesten og øvrige samfunnssektorer inkluderes i større grad. Det legges også mer vekt på forebyggende tiltak både på befolknings-, gruppe- og individnivå.

I tillegg til hovedmål er det skissert fire hovedinnsatsområder for Demensplan 2025:

1. Medbestemmelse og deltakelse

2. Forebygging og folkehelse

3. Gode og sammenhengende tjenester

4. Planlegging, kompetanse og kunnskapsutvikling

Strategiene og tiltakene i Demensplan 2025 skal bidra til å sette demensutfordringen på dagsordenen i kommunenes og helseforetakenes ordinære planarbeid. Målet er å sikre langsiktig og helhetlig planlegging av lokalsamfunn og omgivelser. Samtidig skal man sørge for riktig dimensjonering og kvalitetsutvikling av tjenester, alt med hensyn til et økende antall personer med demens og deres pårørende.

Film om Demensplan 2025

Demenskoordinator Mona Bekkhus-Wetterberg forteller om innholdet i Demensplan 2025. 

Film om viktigheten av en demensdiagnose

Fastlege Rebecca Setsaas forteller om hvorfor det er viktig at personer med demens får en diagnose. 

Les mer på regjeringen.no:

Først publisert: 02.05.2019 Siste faglige endring: 19.03.2021 Se tidligere versjoner