Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Fysisk aktivitet gir bedre livskvalitet for personer med demens

Gammel par går arm  i arm på tur med en hund

Alle bør være fysisk aktive i minst 2,5 til 5 timer i løpet av uken og begrense tiden i ro. Det gjelder også personer med demens. Illustrasjonsbilde: Mostphotos

Først publisert: 25.11.2022 Siste faglige endring: 25.11.2022

Fysisk aktivitet gir bedre livskvalitet og kan dempe symptomer hos personer med demens. Dette kommer frem i reviderte faglige råd om fysisk aktivitet ved demens i Aktivitetshåndboken.

Artikkelen er over ett år gammel, informasjonen kan være utdatert.

- Alle bør være fysisk aktive i minst 2,5 til 5 timer i løpet av uken og begrense tiden i ro. Det gjelder også personer med demens. Dette er en gruppe som ofte blir for lite aktive, og trenger oppfølging og tilrettelegging for å få daglig fysisk aktivitet. Det er ikke så mye som skal til, og litt bevegelse hver dag er bedre enn ingenting, sier helsedirektør Bjørn Guldvog. 

Kommunen bør legge til rette for at personer med demens får tilbud som motiverer og legger til rette for daglig fysisk aktivitet. Helsepersonell bør snakke med og veilede pasienter og pårørende om hvordan de så langt som mulig kan følge de nasjonale rådene om fysisk aktivitet og stillesitting.   

- I Aktivitetshåndboken beskrives det hvordan rådet kan følges opp i praksis. Blant annet finnes det informasjon om aktuelle tilbud. Målet er at håndboken skal være et praktisk verktøy for helsepersonell, helsefagstudenter og andre fagpersoner, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.
 

Aktivitetshåndboken - et verktøy for helse- og omsorgstjenesten  

Aktivitetshåndboken inneholder faglige råd for fysisk aktivitet og tid i ro, og om veiledning og oppfølging med individuelt tilpasset fysisk aktivitet ved ca. 30 ulike tilstander og diagnoser.  
 
Aktivitetshåndboken revideres og digitaliseres. På prosjektnettsiden (helsedir.no), finnes informasjon om prosjektet med kapitteloversikt, høringsutkast og lenker til ferdige kapitler. Ved å abonnere på denne siden kan helsepersonell og andre interesserte få varsel når nye kapitler legges ut på høring eller publiseres. Abonnementsknappen finner du nederst på prosjektnettsiden.  

Se rådene for fysisk aktivitet og demens her

Abonner på nytt eller oppdatert innhold