Tema
Førerkort

ikon Veileder

Helseattest og egenerklæringsskjema


Egenerklæringen er en del av helseattesten, og skal fylles ut av søker og medbringes til fastlegen når man skal ha utfylt helseattest og til optiker ved utfylling av synsattest (Helseattest førerett – syn).

Egenerklæringen er lagt inn i skjemaet «Søknad om førerkort/kompetansebevis».