10. Søvnsykdommer (§§ 23–24)

Det generelle helsekravet gjelder ved alle former for søvnsykdom. I tillegg gjelder spesifikke helsekrav ved noen søvnsykdommer (§ 24).

Sist faglig oppdatert: 01. september 2020