4. Syn (§§ 9–13)

Sist faglig oppdatert: 25. november 2020