4. Syn (§§ 9–13)

Sist faglig oppdatert: 14. april 2021