3. Helseundersøkelse, helseattest, søkers informasjonsplikt og dispensasjon (§§ 4–8)

Sist faglig oppdatert: 01. september 2020