14. Midler som kan påvirke kjøreevnen (§§ 35–37)

Det generelle helsekravet (§ 35) gjelder ved all bruk av midler som kan påvirke kjøreevnen. I tillegg gjelder egne helsekrav ved bruk av noen spesifikke midler (§§ 36-37).

Sist faglig oppdatert: 21. januar 2021