2. Førers ansvar, egenerklæring, meldeplikten (§§ 2–3)

Sist faglig oppdatert: 22. oktober 2020