1. Definisjoner: Førerkortgrupper, kjørevurdering m.v. (§ 1)

Sist faglig oppdatert: 22. oktober 2020