18. Andre sykdommer og helsesvekkelser (§§ 42–44)

Sist faglig oppdatert: 01. september 2020