12. Diabetes (§§ 30–32)

Det generelle helsekravet gjelder alltid ved diabetes. Ved bruk av insulin eller andre legemidler som kan gi hypoglykemi gjelder i tillegg egne helsekrav (§§ 31-32).

Sist faglig oppdatert: 07. april 2021