Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Blodsukkersenkende medisiner ved diabetes - tidsbegrenset gyldighet på førerkort

Pasienter som har diabetes og bruker 

Blodsukkersenkende legemidler omfatter legemidler i ATC-gruppe A10 (midler til diabetesbehandling)

, skal fra 1. januar 2023 ha maksimalt fem års gyldighet på førerkort i førerkortgruppe 1 (inkl. klasse B). De som ikke allerede har et førerkort med tidsbegrensning på inntil fem år, må i løpet av 2022 få ny tidsbegrenset helseattest. Helseattesten skal leveres til Statens vegvesen, som utsteder nytt førerkort. Førerkort i førerkortgruppe 2 og 3 (C- og D klassene) skal ved neste fornyelse gis maksimalt tre års gyldighet ved bruk av blodsukkersenkende legemidler.

Personer med diabetes som ikke har behov for blodsukkersenkende legemidler, kan fortsatt ha førerkort med vanlig varighet.

Bakgrunnen for endringen av førerkortforskriften § 4-1 er at EUs førerkortdirektiv stiller krav om legeerklæring minst hvert femte år i klasser som hører inn under førerkortgruppe 1. Det stilles krav om legeerklæring hvert tredje år i klasser innenfor førerkortgruppe 2 og 3. Den enkelte pasient skal kunne følges opp med tanke på førerett, og mange som bruker blodsukkersenkende legemidler, vil på et tidspunkt trenge legemidler som kan medføre alvorlig hypoglykemi.

Se kapittel 4 i førerkortforskriften (lovdata.no)

Først publisert: 15.12.2021 Siste faglige endring: 15.12.2021 Se tidligere versjoner