16. Nyresykdommer (§§ 39–40)

Det generelle helsekravet gjelder ved alle nyresykdommer. I tillegg gjelder spesifikke helsekrav ved noen nyresykdommer/tilstander (§ 40).

Sist faglig oppdatert: 01. september 2020