7. Nevrologiske sykdommer (§§ 16–17)

Det generelle helsekravet gjelder ved all nevrologisk sykdom. I tillegg gjelder spesifikke helsekrav ved noen nevrologiske sykdommer (§ 17).

7.1 TIA eller hjerneslag

Sist faglig oppdatert: 07. oktober 2020