Kontakt autorisasjon og spesialistutdanning:

E-post: godkjenning@helsedir.no

Tlf. (+47) 21 52 97 00 
Telefontid mandag til fredag: 10.00–11.30 og 12.30–14.00

Telefonen er stengt onsdag 23.10.2019. Vi beklager ulempen dette måtte medføre.