Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Turnus for ortopediingeniører

For å få autorisasjon som ortopediingeniør kreves det to års turnustjeneste etter endt utdanning.

​Formålet med turnustjenesten er å sikre at kandidatene tilegner seg nødvendig erfaring og praktiske ferdigheter for selvstendig å kunne tilvirke og tilpasse ortopediske hjelpemidler til brukere og pasienter på en forsvarlig måte.

Krav til turnusplass og turnustjenestens innhold er beskrevet i forskrift av 21. desember 2000 (lovdata.no) om praktisk tjeneste (turnustjeneste) for å få autorisasjon som ortopediingeniør og kiropraktor.

For å kunne søke om autorisasjon må kandidaten kunne dokumentere at turnustjenesten er gjennomført. I tillegg skal overordnet ortopediingeniør ved verkstedet eller bedriften gi en vurdering av om kandidaten tilfredsstiller de faglige kvalifikasjonene som kreves for ansettelse som underordnet autorisert ortopediingeniør.

Godkjenning av turnus gjennomført i Norge (bevitnelsesskjema)

1. Gjennomført turnusperiode: Skjemaet "Bevitnelse på gjennomført turnustjeneste for ortopediingeniører (DOC)" fylles ut og signeres ved hver fullført turnusperiode.

2. Fullført turnustjeneste: Registreres ved bruk av «bevitnelsesskjema» i Altinn. I tillegg må du laste opp ett eller flere ferdig signerte bevitnelser (punkt 1) som vedlegg for å dokumentere informasjonen.

For søkere som har gjennomført turnustjeneste, skal godkjenning av turnus søkes samtidig som man søker om autorisasjon. Se brukerveiledning for hvordan dette gjøres i Altinn (PDF).

Godkjenning av prøveperiode gjennomført i Norge (bevitnelsesskjema)

Søkere som er utdannet i et annet EU-/EØS-land og som har gjennomført prøveperiode i Norge, skal dokumentere dette når det søkes om autorisasjon.

1. Gjennomført prøveperiode: Skjemaet «Bevitnelse på gjennomført prøveperiode for ortopediingeniører (DOC»)fylles ut og signeres ved hver fullført prøveperiode. 

2. Fullført prøveperiode: Registreres ved bruk av «bevitnelsesskjema» i Altinn. I tillegg må du laste opp ett eller flere ferdig signerte bevitnelser (punkt 1) som vedlegg for å dokumentere informasjonen.

Valg av turnusplass

Turnustjenesten skal gjennomføres i sammenheng, og starte umiddelbart etter oppnådd bachelorgrad.

Bachelorstudium i ortopediingeniørfag tilbys kun ved OsloMet. I praksis skaffer studentene selv avtale om turnusplass med aktuelle verksteder og bedrifter i løpet av siste studieår. Dersom det er studenter som ikke klarer å skaffe slik avtale, vil OsloMet ved hjelp av turnusrådet finne frem til egnet turnusplass i ortopediske verksteder og bedrifter, som tilfredsstiller kravene til godkjent turnusplass. 

Gjennomføring av turnustjenesten

Verkstedet eller bedriften inngår en ansettelseskontrakt med vedkommende kandidat som angir tjenestetid og øvrige vilkår. Overordnet ortopediingeniør ved bedriften er ansvarlig for veiledningstilbudet som gis og for vurderingen av kandidaten.

Turnusråd

I tillegg har Ortopeditekniske virksomheters landsforbund (OVL) og OsloMet i samarbeid etablert et eget turnusråd. Dette rådet har utarbeidet retningslinjer for hvordan den praktiske tjenesten kan organiseres og hva den bør inneholde.

Retningslinjene kan fås ved henvendelse til Ortopeditekniske virksomheters landsforbund eller OsloMet.

Tilskuddordninger

Det finnes per i dag ingen tilskuddordninger for verksteder og bedrifter som tar i mot turnuskandidater.

Først publisert: 16.01.2015 Siste faglige endring: 02.05.2023 Se tidligere versjoner