Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Tilleggskompetanse kiropraktor

Søk om sykemeldings-, rekvisisjons- og henvisningsrett i Helsepersonellregisteret (HPR).

Registrering av tilleggskompetanse

Kiropraktor som har autorisasjon eller turnuslisens som kiropraktor kan få registrert tilleggskompetansen sykemeldings-, rekvisisjons- og henvisningsrett i Helsepersonellregisteret (HPR), jf. forskrift om unntak fra legeerklæringsvilkåret § 1 om retten til å dokumentere arbeidsuførhet. 

Kiropraktor som har lisens for å gjennomføre tilleggskrav etter tilleggskravforskriften oppfyller ikke vilkårene for denne tilleggskompetansen. 

For å få registrert tilleggskompetansen må dokumentasjon for gjennomført opplæring i trygdefaglige emner ved UiO sendes per e-post til godkjenning@helsedir.no

Bekreftelse på registrert tilleggskompetanse vil bli sendt ut til den enkelte søker. Hver enkelt kan søke seg opp i HPR og ta en utskrift om det er behov for det. 

Først publisert: 01.11.2015 Siste faglige endring: 16.01.2024 Se tidligere versjoner