Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Turnus for kiropraktorer

Det er ingen kiropraktorutdanning i Norge.

​​Turnustjenesten for kiropraktor er regulert i forskrift av 21. desember 2000 (lovdata.no) om praktisk tjeneste (turnustjeneste) for å få autorisasjon som ortopediingeniør og kiropraktor.

Kiropraktor med utdanning fra EU/EØS og utenfor EU/EØS

Hvis du har gjennomført kiropraktorutdanning i utlandet må du søke om autorisasjon. Dersom Helsedirektoratet ved vedtak har kommet til at du må ha turnus før du kan gis autorisasjon, må du selv finne turnusplass i Norge.

For å kvalifisere for norsk autorisasjon som kiropraktor må man etter fullført utdannelse gjennomføre et år turnustjeneste i Norge under veiledning av en autorisert kiropraktor. Sykemeldings-, rekvisisjon- og henvisningsrett for kiropraktorer er betinget av at de har gjennomført kurs i trygdefaglige emner i regi av Universitet i Oslo.

Ved gjennomført turnus i utdanningslandet, vurderes om det gir fritak fra å gjennomføre norsk turnustjeneste.

I noen tilfeller kan dokumentert relevant arbeidserfaring fra annet land kompensere for hele eller deler av norsk turnustjeneste.

Følgende dokumenter skal lastes opp og sendes sammen med Altinn-søknaden. Alle dokumentene må være skannet kopi av originaldokumentet.

  • Diplom både på originalspråket og oversatt versjon
  • Bekreftelse på turnusstilling fra arbeidsgiver

Tidligere retningslinjer fra Statens Helsetilsyn IK-10/2001 av oktober 2001 brukes fortsatt som veiledende retningslinjer for turnustjenesten for kiropraktorer.

Bekreftelse på inngått avtale om avtjening av turnustjeneste

Bekreftelse på inngått avtale om avtjening av turnustjeneste for kiropraktorer (DOC) 

Godkjenning av turnus gjennomført i Norge (bevitnelsesskjema)

1. Gjennomført turnusperiode: Skjemaet "Bevitnelse på gjennomført turnustjeneste for kiropraktorer (DOC)" fylles ut og signeres ved hver fullført turnusperiode.

2. Fullført turnustjeneste: Registreres ved bruk av «bevitnelsesskjema» i Altinn. I tillegg må du laste opp ett eller flere ferdig signerte bevitnelser (punkt 1) som vedlegg for å dokumentere informasjonen.

For søkere som har gjennomført turnustjeneste, skal godkjenning av turnus søkes samtidig som man søker om autorisasjon. Se brukerveiledning for hvordan dette gjøres i Altinn (PDF).

Godkjenning av prøveperiode gjennomført i Norge (bevitnelsesskjema)

Søkere som er utdannet i et annet EU-/EØS-land og som har gjennomført prøveperiode i Norge, skal dokumentere dette når det søkes om autorisasjon.

1. Gjennomført prøveperiode: Skjemaet «Bevitnelse på gjennomført prøveperiode for kiropraktorer (DOC)" fylles ut og signeres ved hver fullført prøveperiode. 

2. Fullført prøveperiode: Registreres ved bruk av «bevitnelsesskjema» i Altinn. I tillegg må du laste opp ett eller flere ferdig signerte bevitnelser (punkt 1) som vedlegg for å dokumentere informasjonen.

Tilskuddsordninger

Turnustjeneste for kiropraktorer - tilskudd for veiledning

Først publisert: 16.01.2015 Sist faglig oppdatert: 22.05.2023 Se tidligere versjoner