Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Tidligere turnusordning for leger

Nåværende turnusordning avvikles og det innføres en obligatorisk LIS1 for alle legespesialitetene. Siste kull som gjennomfører turnus etter gammel ordning begynte i turnus 1. mars 2017.

Dato for utlysning, søknadsfrist og svarfrist for LIS1 (tidligere turnus) finner du under ny spesialistutdanning.

Overgangsregler for leger i turnus

  • Leger som per 1. mars 2017 allerede er ansatt i turnus eller har fått tilbud om ansettelse i en turnusstilling, kan frem til 1. mars 2019 gjennomføre turnus og få godkjent turnus i henhold til den gamle spesialistgodkjenningsforskriften (lovdata.no).
    Leger som har hatt lovfestet eller tariffestet fravær kan også få godkjenning i henhold til turnuslegene etter 1. mars 2019.
  • Leger som per 1. mars 2017 ikke er ansatt eller ikke har fått tilbud om ansettelse i en turnusstilling, men som har gjennomført deler av turnus, kan ansettes i reststillinger for LIS1. Turnustjeneste som er gjennomført, skal regnes med i vurderingen av oppnådde læringsmål i LIS1.

Overgangsordningen for leger i turnus opphører 1. mars 2019.

Godkjenning av turnus (bevitnelsesskjema)

Du må søke om godkjenning av gjennomført norsk turnus. Bevitnelsesskjema og informasjon om hvordan søke om godkjenning.

Etter gjennomført LIS1 i Norge og fått LIS1 lisens

Etter gjennomført LIS1 må du søke om autorisasjon. Bruk godkjenningstype: Autorisasjon etter gjennomført turnus i Norge

Regelverk og veiledere knyttet til turnus for leger

Bestemmelsene om turnusordningen er fastsatt i flere forskrifter fra Helse- og omsorgsdepartementet (se oversikt under). Fra 1. mars 2017 gjelder ny forskrift for spesialistutdanning for leger og tannleger (lovdata.no).

Innholdet for turnustjenesten er beskrevet i følgende dokumenter:

Tilskudd: Turnus for leger – reise- og flytteutgifter

Leger som skal begynne i turnusstilling kan få hel eller delvis refusjon av reise- og flytteutgifter

Tilskudd: Turnus for leger - tilskudd til kommuner

Kommuner som tar imot nyutdannede leger i kommuneturnus tildeles et turnustilskudd

Først publisert: 16.01.2015 Siste faglige endring: 20.05.2020 Se tidligere versjoner