Spesialistutdanning og godkjenning for leger (LIS1, LIS2 og LIS3)

Fra 1. mars 2019 er ny ordning for spesialistutdanning og spesialistgodkjenning av leger fullt ut trådt i kraft for alle spesialiteter og hele spesialiseringsløpet. Her er informasjon om utdanningsordningen for både LIS1, LIS2, LIS3 og utdanningsvirksomhetene.

LIS2/LIS3 – velg spesialitet:

Kontakt autorisasjon og spesialistutdanning:

E-post: godkjenning@helsedir.no

Tlf. (+47) 21 52 97 00 
Telefontid mandag til fredag: 10.00–11.30 og 12.30–14.00

Telefonen er stengt onsdag 23.10.2019. Vi beklager ulempen dette måtte medføre.