Spesialistutdanning for leger

Ny spesialistforskrift er iverksatt i sin helhet for alle spesialiteter og hele spesialiseringsløpet. I ny ordning er det oppnåelse av læringsmål som gjelder. Læringsmålene for alle spesialitetene finnes i forskriftens vedlegg II og under den enkelte spesialitet nederst på denne siden. Reglene er forklart i rundskriv til spesialistforskriften. 

Alle spesialiteter (ny og gammel spesialistutdanning)

Først publisert: 19.12.2018

Kontakt autorisasjon og spesialistutdanning:

E-post: godkjenning@helsedir.no

Tlf. (+47) 21 52 97 00 
Telefontid mandag til fredag: 09.30-11.30