Kompetanseportalen

Helsedirektoratet tilbyr en egen kompetanseportal for kommunedelen av spesialistutdanningens del 1 og spesialistutdanningens del 3 i allmennmedisin, samfunnsmedisin og arbeidsmedisin. Portalen skal benyttes av alle utdanningsvirksomheter innenfor disse utdanningene.

Kompetanseportalen inneholder læringsmål og Helsedirektoratets anbefalte læringsaktiviteter. Attestering av læringsaktiviteter og godkjenning av læringsmål skal gjøres fortløpende i kompetanseportalen.  

Spørsmål om bruk av kompetanseportalen kan rettes til brukerstøtte
Telefon 948 15 749
E-post sb_hbe_liskommune@ihelse.net
Åpningstiden er mandag til fredag klokken 09.00 til 15.00

Hvordan ta i bruk kompetanseportalen?

 • LIS registrerer seg som ny bruker med HelseID første gang de logger seg på portalen.
 • LIS inviterer inn leder, veileder og supervisører i løsningen. Dette sikrer at LIS kobles sammen med de rette personene i kommunen som skal ha de ulike rollene, leder, veileder og supervisør. Det kan inviteres flere supervisører, men kun én veileder og én leder. Dersom en person har flere roller, må LIS sende én invitasjon for hver rolle.
 • Etter å ha mottatt "invitasjon" til portalen, må leder, veileder og supervisør(er) identifiserer seg med HelseID før de kan opprette bruker. Det vil ikke være mulig å opprette bruker for rollene leder, veileder og supervisør før man har mottatt invitasjon fra LIS.

Brukermanualer

Steg for steg beskrivelse for opprettelse av bruker finnes i understående brukermanualer:

Her kan du lese mer om kommuneløsningen (.pdf)

Roller i kompetanseportalen 

Beskrivelse av de ulike rollene i kompetanseportalen

 • LIS
  • LIS fullfører læringsaktiviteter og sender til supervisør for godkjenning
  • ​LIS sender læringsmål til leder for godkjenning
  • LIS kan skrive forberedelse og referat fra veiledningssamtaler, samt lese over samtalene i ettertid.
    
 • Leder
  • Leder tildeler utdanningsplan til LIS
  • Leder godkjenner eller underkjenner læringsmål LIS har sendt til godkjenning
  • Leder kan følge LIS’ progresjon, eksempelvis ved å hente ut rapporter.
    
 • Supervisør
  • ​Supervisør godkjenner eller avviser læringsaktivitetene LIS har sendt til godkjenning.
    
 • Veileder
  • Veileder oppretter veiledningssamtaler med LIS
  • Både veileder og LIS kan skrive forberedelse til, og referat fra, samtalen
  • Kun veileder kan ferdigstille samtalen
  • Både LIS og veileder kan lese over gamle veiledningssamtaler ved behov.

Her kan du lese mer om kommuneløsningen (.pdf)

Læringsmål og læringsaktiviteter for LIS1

Fra helseforetak til kommune for LIS1

 • Alle læringsmål oppnådd ved helseforetak må være registrert i kompetanseportalen og være godkjent før oppstart i kommunen.

Avslutning av kommunetjenesten for LIS1

 • Alle læringsmål må være registrert og godkjent i kompetanseportalen
 • Alle læringsmål i del 1 må være godkjent før du kan ansettes i del 2/3, eller motta trygderefusjon

Databehandleravtale for utdanningsvirksomhetene

For å kunne benytte kompetaneportalen må utdanningsvirksomheter inngå databehandleravtale med leverandøren av kompetanseportalen, Dossier Solutions.

 1. Last ned databehandleravtale (.docx)
 2. Skriv inn virksomhetsnavn og organisasjonsnr. på side 1. Husk å skanne alle sider i avtalen.
 3. Signert avtale sendes til liskommune@dossier.no
 4. Avsender vil motta en bekreftelse på e-post med kontrasignert avtale.
 5. Din kommune inngår nå i oversikt over signerte databahandleravtaler for "LIS i kommune" - se liskommune.no/dba

Helsedirektoratets informasjonsskriv og kommuneoversikt

Først publisert: 21.03.2019 Sist endret: 19.06.2019

Brukerstøtte for kompetanseportalen

LIS1, LIS2 og LIS3 i helseforetak:
Lokal IT-støtte ved den virksomheten du tilhører.

LIS1 i kommune og LIS3 i allmenn-, samfunns- og arbeidsmedisin:
Kompetanseteam for brukerstøtte i kommunene.
E-post: sb_hbe_liskommune@ihelse.net
Tlf: 948 15 749
Åpningstider: Mandag-fredag kl. 09.00-15.00

LIS2 og LIS3 i privat eller ideell virksomhet:
Den enkelte virksomhet tilbyr brukersupport enten via lokal IT-støtte eller ved leverandøren Dossier.