Kompetanseportalen

Kompetanseportalen benyttes for dokumentasjon av spesialistutdanningen. Alle LIS som skal søke spesialistgodkjenning etter ny forskrift må bruke kompetanseportalen.

Attestering av læringsaktiviteter og godkjenning av læringsmål skal gjøres fortløpende i kompetanseportalen. 

De regionale Helseforetakene har etablert kompetanseportaler for tjeneste i spesialisthelsetjenesten.

Helsedirektoratet tilbyr en egen kompetanseportal for kommunedelen av spesialistutdanningens del 1 og for spesialistutdanningens del 3 i allmennmedisin, arbeidsmedisin og samfunnsmedisin. Denne kompetanseportalløsningen inneholder læringsmål og Helsedirektoratets anbefalte læringsaktiviteter. 

Spørsmål om bruk av kompetanseportalen for LIS1 i kommune, allmennmedisin, arbeidsmedisin og samfunnsmedisin kan rettes til brukerstøtte:

Telefon 948 15 749
E-post liskommune@ihelse.net 
Åpningstiden er mandag til fredag klokken 09.00 til 15.00

For andre henvendelser angående ny spesialistutdanning send e-post til:

godkjenning@helsedir.no

Hvordan ta i bruk kompetanseportalen?

 • LIS registrerer seg som ny bruker med HelseID første gang de logger seg på portalen.
 • LIS må ta kontakt med kommunen (registrert utdanningsvirksomhet) for å avklare hvem som skal ha rollene som leder, veileder og supervisør. Deretter inviterer LIS inn leder, veileder og supervisører i løsningen. Det kan inviteres flere supervisører, men kun én veileder og én leder. Dersom en person har flere roller, må LIS sende én invitasjon for hver rolle.
 • Etter å ha mottatt "invitasjon" til portalen, må leder, veileder og supervisør(er) identifiserer seg med HelseID før de kan opprette bruker. Det vil ikke være mulig å opprette bruker for rollene leder, veileder og supervisør før man har mottatt invitasjon fra LIS.

Brukermanualer

Roller i kompetanseportalen 

Kommunen har ansvar for å legge til rette for utdanningen av spesialister i allmennmedisin. Som registrert utdanningsvirksomhet skal kommunen tildele rollene leder, veileder og supervisør. 

Beskrivelse av de ulike rollene i kompetanseportalen

 • Leder - LIS må ta kontakt med kommunen for å avklare hvem som skal ha denne rollen
  • Leder tildeler utdanningsplan til LIS
  • Leder godkjenner eller underkjenner læringsmål LIS har sendt til godkjenning
  • Leder kan følge LIS’ progresjon, eksempelvis ved å hente ut rapporter.
    
 • Supervisør - LIS må ta kontakt med kommunen for å avklare hvem som skal ha denne rollen
  • ​Supervisør godkjenner eller avviser læringsaktivitetene LIS har sendt til godkjenning.
    
 • Veileder - LIS må ta kontakt med kommunen for å avklare hvem som skal ha denne rollen
  • Veileder oppretter veiledningssamtaler med LIS
  • Både veileder og LIS kan skrive forberedelse til, og referat fra, samtalen
  • Kun veileder kan ferdigstille samtalen
  • Både LIS og veileder kan lese over gamle veiledningssamtaler ved behov. 
 • LIS
  • LIS fullfører læringsaktiviteter og sender til supervisør for godkjenning
  • ​LIS sender læringsmål til leder for godkjenning
  • LIS kan skrive forberedelse og referat fra veiledningssamtaler, samt lese over samtalene i ettertid.

Her kan du lese mer om kommuneløsningen (.pdf)

Læringsmål og læringsaktiviteter for LIS1

Fra helseforetak til kommune for LIS1

 • Alle læringsmål oppnådd ved helseforetak må være registrert i kompetanseportalen og være godkjent før oppstart i kommunen.

Avslutning av kommunetjenesten for LIS1

 • Alle læringsmål må være registrert og godkjent i kompetanseportalen
 • Alle læringsmål i del 1 må være godkjent før du kan ansettes i del 2/3, eller motta trygderefusjon

Databehandleravtale for utdanningsvirksomhetene

For å kunne benytte kompetanseportalen må utdanningsvirksomheter inngå databehandleravtale med leverandøren av kompetanseportalen, Dossier Solutions.

 1. Last ned databehandleravtale (.docx)
 2. Skriv inn virksomhetsnavn og organisasjonsnr. på side 1. Husk å skanne alle sider i avtalen.
 3. Signert avtale sendes til liskommune@dossier.no
 4. Avsender vil motta en bekreftelse på e-post med kontrasignert avtale.

Helsedirektoratets informasjonsskriv og kommuneoversikt

Først publisert: 21.03.2019 Sist faglig oppdatert: 11.11.2020

Brukerstøtte for kompetanseportalen

LIS1, LIS2 og LIS3 i helseforetak:
Lokal IT-støtte ved den virksomheten du tilhører.

LIS1 i kommune og LIS3 i allmenn-, samfunns- og arbeidsmedisin:
Kompetanseteam for brukerstøtte i kommunene.
E-post: liskommune@ihelse.net
Tlf: 948 15 749
Åpningstider: Mandag-fredag kl. 09.00-15.00

LIS2 og LIS3 i privat eller ideell virksomhet:
Den enkelte virksomhet tilbyr brukersupport enten via lokal IT-støtte eller ved leverandøren Dossier.