Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kompetanseportalen

Kompetanseportalen benyttes for dokumentasjon av spesialistutdanningen. Alle LIS som skal søke spesialistgodkjenning etter ny forskrift må bruke kompetanseportalen.

Attestering av læringsaktiviteter og godkjenning av læringsmål skal gjøres fortløpende i kompetanseportalen. 

De regionale Helseforetakene har etablert kompetanseportaler for tjeneste i spesialisthelsetjenesten (spesialisthelsetjenesten.no).

Helsedirektoratet tilbyr en egen kompetanseportal for kommunedelen av spesialistutdanningens del 1 og for spesialistutdanningens del 3 i allmennmedisin, arbeidsmedisin og samfunnsmedisin. Denne kompetanseportalløsningen inneholder læringsmål og Helsedirektoratets anbefalte læringsaktiviteter. 

Spørsmål om bruk av kompetanseportalen for LIS1 i kommune, allmennmedisin, arbeidsmedisin og samfunnsmedisin kan rettes til brukerstøtte:

Telefon 948 15 749
E-post liskommune@ihelse.net 
Åpningstiden er mandag til fredag klokken 09.00 til 15.00

For andre henvendelser angående ny spesialistutdanning send e-post til:

godkjenning@helsedir.no

Hvordan ta i bruk kompetanseportalen?

 • LIS registrerer seg som ny bruker med HelseID første gang de logger seg på portalen.
 • LIS må ta kontakt med kommunen (registrert utdanningsvirksomhet) for å avklare hvem som skal ha rollene som leder, veileder og supervisør. Deretter inviterer LIS inn leder, veileder og supervisører i løsningen. Det kan inviteres flere supervisører, men kun én veileder og én leder. Dersom en person har flere roller, må LIS sende én invitasjon for hver rolle.
 • Etter å ha mottatt "invitasjon" til portalen, må leder, veileder og supervisør(er) identifiserer seg med HelseID før de kan opprette bruker. Det vil ikke være mulig å opprette bruker for rollene leder, veileder og supervisør før man har mottatt invitasjon fra LIS.

Brukermanualer

Brukermanualer og brukerstøtte leveres av Helse Bergen. Se kontaktinformasjon nederst på siden.

Roller i kompetanseportalen 

Kommunen har ansvar for å legge til rette for utdanningen av spesialister i allmennmedisin. Som registrert utdanningsvirksomhet skal kommunen tildele rollene leder, veileder og supervisør. 

Beskrivelse av de ulike rollene i kompetanseportalen

 • Leder - LIS må ta kontakt med kommunen for å avklare hvem som skal ha denne rollen
  • Leder tildeler utdanningsplan til LIS
  • Leder godkjenner eller underkjenner læringsmål LIS har sendt til godkjenning
  • Leder kan følge LIS’ progresjon, eksempelvis ved å hente ut rapporter.
    
 • Supervisør - LIS må ta kontakt med kommunen for å avklare hvem som skal ha denne rollen
  • ​Supervisør godkjenner eller avviser læringsaktivitetene LIS har sendt til godkjenning.
    
 • Veileder - LIS må ta kontakt med kommunen for å avklare hvem som skal ha denne rollen
  • Veileder oppretter veiledningssamtaler med LIS
  • Både veileder og LIS kan skrive forberedelse til, og referat fra, samtalen
  • Kun veileder kan ferdigstille samtalen
  • Både LIS og veileder kan lese over gamle veiledningssamtaler ved behov. 
 • LIS
  • LIS fullfører læringsaktiviteter og sender til supervisør for godkjenning
  • ​LIS sender læringsmål til leder for godkjenning
  • LIS kan skrive forberedelse og referat fra veiledningssamtaler, samt lese over samtalene i ettertid.

Her kan du lese mer om kommuneløsningen (.pdf)

Læringsmål og læringsaktiviteter for LIS1

Fra helseforetak til kommune for LIS1

 • Alle læringsmål oppnådd ved helseforetak må være registrert i kompetanseportalen og være godkjent før oppstart i kommunen.

Avslutning av kommunetjenesten for LIS1

 • Alle læringsmål må være registrert og godkjent i kompetanseportalen
 • Alle læringsmål i del 1 må være godkjent før du kan ansettes i del 2/3, eller motta trygderefusjon

Databehandleravtale for utdanningsvirksomhetene

For å kunne benytte kompetanseportalen må utdanningsvirksomheter inngå databehandleravtale med leverandøren av kompetanseportalen, Dossier Solutions.

 1. Last ned databehandleravtale (.docx)
 2. Skriv inn virksomhetsnavn og organisasjonsnr. på side 1. Husk å skanne alle sider i avtalen.
 3. Signert avtale sendes til support@dossier.no
 4. Avsender vil motta en bekreftelse på e-post med kontrasignert avtale.

Helsedirektoratets informasjonsskriv og kommuneoversikt

Først publisert: 21.03.2019 Siste faglige endring: 28.09.2022 Se tidligere versjoner

Brukerstøtte for kompetanseportalen

LIS1, LIS2 og LIS3 i helseforetak:
Lokal IT-støtte ved den virksomheten du tilhører.

LIS1 i kommune og LIS3 i allmenn-, samfunns- og arbeidsmedisin:
Kompetanseteam for brukerstøtte i kommunene.
E-post: liskommune@ihelse.net
Tlf: 948 15 749
Åpningstider: Mandag-fredag kl. 09.00-15.00

LIS2 og LIS3 i privat eller ideell virksomhet:
Den enkelte virksomhet tilbyr brukersupport enten via lokal IT-støtte eller ved leverandøren Dossier.