Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Bekreftelse på gjennomført del 1 av spesialistutdanningen

Revidert forskrift 11. juni 2019

Dokumentasjon på gjennomført del 1 av spesialistutdanningen

Skjema for gjennomført del 1

For å dokumentere fullført del 1, for eksempel overfor en potensiell arbeidsgiver, gjøres det ved å legge frem:

  • Helsedirektoratets skjema som dokumenterer at tjenesten har bestått av 12 måneder sykehustjeneste og 6 måneder tjeneste i  kommunehelsetjenesten: 
    Bekreftelse på gjennomført tjeneste som LIS1 (PDF)
    Skjemaet skal legges ved søknaden om spesialistgodkjenning når utdanningsløpet er fullført.
  • Henvisning til/utskrift fra Helsepersonellregisteret som viser at alle læringsmål i del 1 er godkjent

Registrering i Helsepersonellregisteret.

Når LIS har fått alle læringsmål i del 1 godkjent i kompetanseportalen, vil dette automatisk bli registrert i HPR.

Registreringen er kun en bekreftelse på at læringsmålene er oppnådd, og innebærer ingen vurdering av tjenestetid. Den er derfor ingen formell godkjenning av del 1. Vurdering av tjenestetid vil første skje når LIS søker om spesialistgodkjenning.

Først publisert: 03.04.2019 Siste faglige endring: 06.01.2021 Se tidligere versjoner