Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Spesialistforskriften, kompetansevurdering og veiledning, rapporter

Regelverket er nedfelt i spesialistforskriften som trådte i kraft i sin helhet 1. mars 2019. Liste over spesialitetene i ny ordning finnes i vedlegg I til forskriften. Læringsmålene for den enkelte spesialitet finnes i vedlegg II til forskriften. Læringsmålene ligger også under den enkelte spesialitet på våre hjemmesider.

Spesialistforskriften

Spesialistforskriften (lovdata.no) Sist endret 1. september 2023.

Forklaring til regelverket finner du i rundskrivet - spesialistforskriften med kommentarer  (regjeringen.no) Sist redigert 28. november 2023.

Endringer i spesialistforskriften

Endring i spesialistforskriften § 20 andre ledd om vesentlighetskravet og § 32 andre ledd om søknad om bekreftelse av oppnådde læringsmål for utdanningens første del og utdanningens tredje del for allmennmedisin, arbeidsmedisin og samfunnsmedisin (lovdata.no). Gjeldende fra 1. september 2023.

Endring i spesialistforskriften vedlegg 2 (lovdata.no). Gjeldende fra 1. mars 2024, bortsett fra et nytt læringsmål i felles kompetansemål (LM-75) og akutt- og mottaksmedisin (AMM-067) som er gjeldende fra 1. september 2024.

Endring i spesialistforskriften: § 21 nytt andre ledd, § 25 tredje ledd nytt tredje punktum, § 37 tredje ledd bokstav b og § 38 andre ledd. Gjeldende fra 1. september 2022 (lovdata.no)

Endring i spesialistforskriften § 2 tredje ledd andre punktum, § 37 andre ledd bokstav a andre punktum og § 37 tredje ledd bokstav a. Gjeldende fra 1. januar 2022 (lovdata.no). 

Endring i spesialistforskriftens vedlegg 2 - nye læringsmål fra 1. mars 2020 (lovdata.no) 

Om veiledning og kompetansevurdering av LIS

Veiledning av leger i spesialisering

Kompetansevurdering av leger i spesialisering

Rapporter

Abonner på nytt eller oppdatert innhold

Først publisert: 26.11.2019 Siste faglige endring: 07.09.2023 Se tidligere versjoner