Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Søknad om godkjenning av praktisk tjeneste fra utlandet for del 1

Spesialistutdanning eller annen praktisk tjeneste gjennomført i utlandet kan i visse tilfeller kompensere for hele eller deler av del 1 i Norge.

Utdanningens del 1 består av:

 • 12 måneder klinisk praksis i spesialisthelsetjenesten med læringsmål innen blant annet fagområdene kirurgi og indremedisin
 • 6 måneder klinisk praksis i den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

Det vil kun være tjeneste gjennomført etter oppnådd autorisasjon med fulle rettigheter (selvstendig virke) som kan vurderes. Dette vil si at turnus/internship eller annen praktisk tjeneste som er obligatorisk for å kunne praktisere som lege i utdanningslandet ikke kan inngå i vurderingen av oppnådde læringsmål.

Hvordan sende søknad

Søknad sendes elektronisk i Altinn. Du må ha norsk autorisasjon før du kan søke. 

Følgende dokumenter må vedlegges søknaden:

 • Kopi av autorisasjon/godkjenning for å praktisere selvstendig som lege i land man har tjeneste fra.
 • Utfyllende attester fra tjenestested(er). Dersom du kan få utstedt attest på engelsk ber vi om at du bruker Helsedirektoratets standardattest for utført institusjonstjeneste på engelsk. Dersom du har tjeneste fra Sverige eller Danmark kan du bruke Helsedirektoratets standardattest på norsk. Benytter du ikke en av Helsedirektoratets standardattester, må innsendt attest inneholde beskrivelse av følgende:
  • Stillingstype
  • Stillingsprosent
  • Tjenesteperiode
  • Informasjon om fravær (har det ikke vært fravær må dette også spesifiseres)
  • Utfyllende beskrivelse av tjenestestedet (for eksempel størrelse på sykehus/klinikk, pasientpopulasjon etc.)
  • Utfyllende beskrivelse av tjenestens innhold (arbeidsoppgaver, utførte prosedyrer, type pasienter etc.)
 • Dersom du ønsker å sende inn utskrift av elektroniske portfolio eller utskrift fra elektronisk utdanningsdatabase må disse være stemplet og signert for hånd.

Det er viktig å dokumentere tjeneste godt. Uten tilstrekkelig informasjon i attestene vil Helsedirektoratet ikke kunne vurdere tjenestens innhold, og dermed heller ikke godkjenne læringsmål.

Vi gjør oppmerksom på at kravet til attest også gjelder for leger som har oppnådd spesialistgodkjenning i annet land. Det er ikke tilstrekkelig å kun vedlegge bevis for oppnådd godkjenning.

Alle originaldokumenter som ikke er på norsk, svensk, dansk eller engelsk må oversettes til ett av disse språkene av statsautorisert translatør. Oversettelsen skal legges i samme fil som originaldokumentet.

Kontakt oss på godkjenning@helsedir.no hvis du ikke har norsk personnummer eller D-nummer ettersom du da ikke vil kunne logge deg inn på søknadsskjemaet.

Videre spesialisering i Norge

Leger som ikke får godkjent alle læringsmålene for del 1 må oppnå resterende læringsmål i stilling for LIS 1. Slike stillinger utlyses via Helsedirektoratets stillingsportal.

Først publisert: 14.03.2019 Sist faglig oppdatert: 03.04.2019 Se tidligere versjoner