Spesialistgodkjenning for leger

Her kan du søke om spesialistgodkjenning som lege i Norge.

Ved å svare på noen enkle spørsmål får du informasjon tilpasset deg:

  • hvordan du søker 
  • hvilke dokumenter du må legge ved søknaden
  • hvor mye det koster
  • hvor lang tid det tar