Godkjenning av spesialister fra EU/EØS-land

Leger med spesialistgodkjenning fra annet EU/EØS-land eller Sveits kan søke om konvertering til norsk spesialistgodkjenning.

Leger med spesialistgodkjenning fra annet EU/EØS-land eller Sveits kan søke om konvertering til norsk spesialistgodkjenning (automatisk annerkjennelse),  jf. Forskrift om helsepersonell fra EØS-land og Sveits kapittel 2. Forskriftens vedlegg II punkt 5.1.2 og 5.1.3 regulerer hvilke spesialiteter dette gjelder. Enkelte spesialiteter fra noen EU/EØS-land er ikke harmoniserte og heller ikke oppført i vedlegget. Hvilke spesialiteter dette er vil fremkomme i veiviseren når du skal søke. I søknadsskjemaet vil du heller ikke få mulighet til å krysse av "ja" for at du ønsker konvertering.

Spesialiteter som ikke er harmoniserte skal vurderes etter det generelle systemet, jf. EØS-forskriftens kapittel 3. Det skal i slike tilfeller foretas en konkret og individuell vurdering av utdanningen opp mot de norske kravene. 

For leger som før 1. mars 2019 har jobbet i Norge i en godkjent utdanningsstilling innenfor en legespesialitet (med unntak av akutt- og mottaksmedisin) kan søknaden vurderes opp mot kravene i gammel ordning. For leger som først kommer til Norge etter 1. mars 2019, og hvor spesialiteten ikke kan konverteres, skal utdanningen vurderes opp mot kravene i spesialistforskriften.

Regelverket for den gamle ordningen for spesialistgodkjenning og læringsmålene i ny spesialistutdanning ligger under den enkelte spesialitet.

Søk om konvertering av spesialistgodkjenning

Før du søker, må du ha norsk autorisasjon til å arbeide som lege i Norge. Har du ikke det, kan du søke om autorisasjon her.

Når du har fått autorisasjon, kan du søke om konvertering av spesialistgodkjenning

Gebyr

​Alle som søker om spesialistgodkjenning må betale et saksbehandlingsgebyr. Gebyret betales i Altinn når søknaden registreres. Gebyrsatsen gjelder per søknadsbehandling. Dersom du søker på nytt etter å ha mottatt avslag på søknad om spesialistgodkjenning må du betale nytt gebyr.

  • Gebyr for konvertering av hovedspesialitet: 4 500 kr.

Saksbehandlingstid

Konvertering av spesialistgodkjenning fra EU/EØS eller Sveits: 3 måneder

Les mer om saksbehandling og klagemuligheter

Først publisert: 17.01.2015 Sist faglig oppdatert: 16.01.2020