Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Godkjenning av spesialister fra EU/EØS-land

Leger med spesialistgodkjenning fra annet EU/EØS-land eller Sveits kan søke om konvertering til norsk spesialistgodkjenning.

Leger med spesialistgodkjenning fra annet EU/EØS-land eller Sveits kan søke om konvertering til norsk spesialistgodkjenning (automatisk annerkjennelse),  jf. Forskrift om helsepersonell fra EØS-land og Sveits kapittel 2. Forskriftens vedlegg II punkt 5.1.2 og 5.1.3 regulerer hvilke spesialiteter dette gjelder. Enkelte spesialiteter fra noen EU/EØS-land er ikke harmoniserte og heller ikke oppført i vedlegget. Hvilke spesialiteter dette er vil fremkomme i veiviseren når du skal søke. I søknadsskjemaet vil du heller ikke få mulighet til å krysse av "ja" for at du ønsker konvertering.

Spesialiteter som ikke er harmoniserte skal vurderes etter det generelle systemet, jf. EØS-forskriftens kapittel 3. Det skal i slike tilfeller foretas en konkret og individuell vurdering av utdanningen opp mot de norske kravene. 

For leger som før 1. mars 2019 har jobbet i Norge i en godkjent utdanningsstilling innenfor en legespesialitet (med unntak av akutt- og mottaksmedisin) kan søknaden vurderes opp mot kravene i gammel ordning. For leger som først kommer til Norge etter 1. mars 2019, og hvor spesialiteten ikke kan konverteres, skal utdanningen vurderes opp mot kravene i spesialistforskriften.

Regelverket for den gamle ordningen for spesialistgodkjenning og læringsmålene i ny spesialistutdanning ligger under den enkelte spesialitet.

Søk om konvertering av spesialistgodkjenning

Norsk autorisasjon er et vilkår for å kunne søke om norsk spesialistgodkjenning. Hvis du ikke har norsk autorisasjon, kan du søke om autorisasjon her.

Når du har fått norsk autorisasjon, kan du søke om konvertering av spesialistgodkjenning

Hvis du søker om å konvertere en spesialistgodkjenning uten å ha norsk autorisasjon, vil søknaden bli avslått uten at øvrige vilkår vil bli vurdert.

Gebyr

​Alle som søker om spesialistgodkjenning må betale et saksbehandlingsgebyr. Gebyret betales i Altinn når søknaden registreres. Gebyrsatsen gjelder per søknadsbehandling. Dersom du søker på nytt etter å ha mottatt avslag på søknad om spesialistgodkjenning må du betale nytt gebyr.

  • Gebyr for konvertering av spesialistutdanning: 5000 kr.

Saksbehandlingstid

Konvertering av spesialistgodkjenning fra EU/EØS eller Sveits: 3 måneder

Les mer om saksbehandling og klagemuligheter

Først publisert: 17.01.2015 Siste faglige endring: 02.03.2023 Se tidligere versjoner