Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Søknad og frister

De som ikke allerede har begynt i turnus eller i spesialistutdanning må søke om LIS1-stilling. Alle ordinære LIS1-stillinger utlyses samlet to ganger per år, i Helsedirektoratets stillingsportal (webcruiter.no). Tilsetting skjer lokalt. Helseforetakene sender ut tilbud i flere runder, til alle stillingene er besatt. Det er ikke anledning til selv å ordne LIS1-stilling i sykehus eller kommune.

Høst 2021

Stillinger med oppstart mars 2022

Annonsene skal være klare for publisering i portalen: Mandag 23. august
Utlysning av ledige stillinger i portal: 26. august (tors)
Søknadsfrist: 9. september (tors)

Tilbud 1: 2. november (tir)
Svarfrist: 7. november (søn)
Merking: 8. november (man) innen kl 12.00

Tilbud 2: 10. november (ons)
Svarfrist: 14. november (søn)
Merking: 15. november (man) innen kl 12.00

Tilbud 3: 17. november (ons)
Svarfrist: 21. november (søn)
Merking: 22. november (man) innen kl 12.00

Tilbud 4: 23. november (tir)
Svarfrist: 24. november (ons)
Merking: 25. november (tors) innen kl 12.00

Tilbud 5: 26. november (fre)
Svarfrist: 28. november (søn)
Merking: 29. november (man) innen kl 12.00

Vår 2022

LIS1-stillinger med oppstart 1. september 2022

Annonsene skal være klare for publisering i portalen: Mandag 24. januar
Utlysning av ledige stillinger i portal: Torsdag 27. januar
Søknadsfrist: Torsdag 10. februar 

Tilbud 1: 3. mai (tir)
Svarfrist: 8. mai (søn)
Merking: 9. mai (man) innen kl 12.00

Tilbud 2: 12. mai (tors)
Svarfrist: 15. mai (søn)
Merking: 16. mai (man) innen kl 12.00

Tilbud 3: 20. mai (fre)
Svarfrist: 22. mai (søn)
Merking: 23. mai (man) innen kl 12.00

Tilbud 4: 25. mai (ons)
Svarfrist: 29. mai (søn)
Merking: 30. mai (man) innen kl 12.00

Tilbud 5: 1. juni (ons)
Svarfrist: 2. juni (tors)
Merking: 3. juni (fre) innen kl 12.00

Helseforetakene samarbeider med kommunene og vurderer kandidatene på samme måte som i andre tilsettingsprosesser. På bakgrunn av søknader og intervjuer utarbeides en innstillingsliste med kandidater som er kvalifisert til stillingen. Deretter sendes et tilbud til den som står øverst på listen.

Tilbudene går ut samme dag for alle stillinger i portalen, og alle søkere har samme frist til å svare. Søkere som får flere tilbud kan dermed vurdere disse mot hverandre.

LIS1 består av ett år i spesialisthelsetjenesten etterfulgt av et halvt år i kommunehelsetjenesten. Alle læringsmål i LIS1 må være oppnådd før man fortsetter med spesialistutdanning LIS2 og LIS3 fra 1. mars 2019.

Hvem kan søke og hvordan?

  • Alle som har, eller kvalifiserer for, autorisasjon eller LIS1-lisens, og som ikke tidligere har fått godkjent norsk turnustjeneste eller oppnådd alle læringsmålene for del 1, kan søke på stillingene.
  • Det kan kun sendes én søknad per stilling, men det er ingen begrensninger til antallet stillinger du kan søke på.
  • Dersom du ikke svarer på et tilbud innen fristen, er dette å betrakte som å takke nei.
  • Det er til en hver tid mulig å registrere en CV i søknadsportalen. Det er mulig å be om varsling når det publiseres nye utlysninger ved å aktivere «jobbagent».

Dokumentasjon for å starte i LIS1-stilling

Ved tiltredelse i LIS1-stilling må legen dokumentere:

  1. autorisasjon som lege eller LIS1-lisens
  2. tilstrekkelig norskkunnskaper for en forsvarlig yrkesutøvelse

Stillinger som blir ledige utenfor de ordinære søknadsrundene utlyses fortløpende i portalen som reststillinger. Det er mulig å gjennomføre hele LIS1-løpet i reststillinger. 
Hvis du ønsker å gjennomføre i reststillinger, gjelder følgende:

  • Samlet sykehustjeneste må være av minst 12 måneders varighet og skal gjennomføres før kommunetjeneste.

LIS1-lisens

Hvis du har blitt tilbudt studieplass eller påbegynt medisinstudiet i et EU/EØS-land uten integrert praksis før 2012, kan du søke på LIS1-stilling (praktisk tjeneste) i Norge og gjennomføre dette på lisens.

Merking av LIS1-ansatte i stillingsportalen

Det er gjort en oppgradering av stillingsportalen (webcruiter) for LIS1-stillinger, slik at de som ansettes må merkes på en ny måte. Alle som ansettes i LIS1-stillinger i det ordinære opptaket våren 2021 skal nå registreres med en etikett som heter Ansatt - Våren 2021:

Ansatt - Våren 2021.jpg

Når LIS1-legen har takket ja til en stilling, og etiketten er registrert, vil den være synlig i stillingsportalen på alle stillinger legen har søkt. Leger som har fått denne etiketten, skal ikke gis nye tilbud i senere tilbudsrunder. Det er svært viktig at alle helseforetakene legger inn merkingen før fristen.

Slik gjør du det

Her er en kort film som viser hvordan merkingen skal gjøres:

 

Antall LIS1-stillinger

Antall faste LIS1-stillinger er økt fra 950 til 1088 stillinger per år. Halvparten av stillingene lyses ut om høsten og halvparten om våren. I januar 2021, da annonsene for stillingene med oppstart 1. september 2021 ble utlyst, var ikke de nye stillingene fordelt. Listen under viser fordelingen av de 544 stillingene med oppstart 1. september 2021. Vi tar forbehold om eventuelle interne endringer innad i RHF.

Oversikt over antall LIS1-stillinger med oppstart 1. september 2021 (PDF)

Først publisert: 25.10.2019 Sist faglig oppdatert: 23.09.2021 Se tidligere versjoner