Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Søknad og frister for LIS1 stillinger

De som ikke allerede har begynt i turnus eller i spesialistutdanning må søke om LIS1-stilling. Alle ordinære LIS1-stillinger utlyses samlet to ganger per år, i Helsedirektoratets stillingsportal (webcruiter.no). Tilsetting skjer lokalt. Helseforetakene sender ut tilbud i flere runder, til alle stillingene er besatt. Det er ikke anledning til selv å ordne LIS1-stilling i sykehus eller kommune.

Mer informasjon om LIS1 finner du også under nettressursen DigLIS (kompetansebroen.no).

Informasjon om LIS1-stillinger som er koblet til videre spesialiseringsløp i barne- og ungdomspsykiatri.

Vår 2024

Stillinger med oppstart 1. september 2024.

Annonsene skal være klare for publisering i portalen: Mandag 22. januar
Utlysning av ledige stillinger i portal: Torsdag 25. januar
Søknadsfrist: Torsdag 8. februar

Tilbud 1: 2. mai (tors)
Svarfrist: 5. mai (søn)
Merking: 6. mai (man) innen kl. 12.00

Tilbud 2: 8. mai (ons)
Svarfrist: 9. mai (tors)
Merking: 10. mai (fre) innen kl 12.00

Tilbud 3: 16. mai (tors)
Svarfrist: 20. mai (man)
Merking: 21. mai (tirs) innen kl 12.00

Tilbud 4: 24. mai (fre)
Svarfrist: 26. mai (søn)
Merking: 27. mai (man) innen kl 12.00

Tilbud 5: 29. mai (ons)
Svarfrist: 30. mai (tors)
Merking: 31. mai (fre) innen kl 12.00

Høst 2024

Stillinger med oppstart 1. mars 2025

Annonsene skal være klargjort for publisering i portalen: Mandag 19. august.
Utlysningsperiode: Torsdag 22. august til torsdag 5. september
Søknadsfrist: 5. september

Tilbud 1: 6. november (ons)
Svarfrist: 10. november (søn)
Merking: 11. november (man) innen kl 12.00

Tilbud 2: 13. november (ons)
Svarfrist: 14. november (tor)
Merking: 15. november (fre) innen kl 12.00

Tilbud 3: 19. november (tir)
Svarfrist: 20. november (ons)
Merking: 21. november (tor) innen kl 12.00

Tilbud 4: 26. november (tir)
Svarfrist: 27. november (ons)
Merking: 28. november (tor) innen kl 12.00

Tilbud 5: 3 desember (tir)
Svarfrist: 4. desember (ons)
Merking: 5. desember (tor) innen kl 12.00

Helseforetakene samarbeider med kommunene og vurderer kandidatene på samme måte som i andre tilsettingsprosesser. På bakgrunn av søknader og intervjuer utarbeides en innstillingsliste med kandidater som er kvalifisert til stillingen. Deretter sendes et tilbud til den som står øverst på listen.

Tilbudene går ut samme dag for alle stillinger i portalen, og alle søkere har samme frist til å svare. Søkere som får flere tilbud kan dermed vurdere disse mot hverandre.

LIS1 består av ett år i spesialisthelsetjenesten etterfulgt av et halvt år i kommunehelsetjenesten. Alle læringsmål i LIS1 må være oppnådd før man fortsetter med spesialistutdanning LIS2 og LIS3 fra 1. mars 2019.

Hvem kan søke og hvordan?

 • Alle som har, eller kvalifiserer for, autorisasjon eller LIS1-lisens, og som ikke tidligere har fått godkjent norsk turnustjeneste eller oppnådd alle læringsmålene for del 1, kan søke på stillingene.
 • Det kan kun sendes én søknad per stilling, men det er ingen begrensninger til antallet stillinger du kan søke på.
 • Dersom du ikke svarer på et tilbud innen fristen, er dette å betrakte som å takke nei.
 • Det er til en hver tid mulig å registrere en CV i søknadsportalen. Det er mulig å be om varsling når det publiseres nye utlysninger ved å aktivere «jobbagent».

Dokumentasjon for å starte i LIS1-stilling

Ved tiltredelse i LIS1-stilling må legen dokumentere:

 1. autorisasjon som lege eller LIS1-lisens
 2. tilstrekkelig norskkunnskaper for en forsvarlig yrkesutøvelse

Stillinger som blir ledige utenfor de ordinære søknadsrundene utlyses fortløpende i portalen som reststillinger. Det er mulig å gjennomføre hele LIS1-løpet i reststillinger. 
Hvis du ønsker å gjennomføre i reststillinger, gjelder følgende:

 • Samlet sykehustjeneste må være av minst 12 måneders varighet og skal gjennomføres før kommunetjeneste.

LIS1-lisens

Hvis du har blitt tilbudt studieplass eller påbegynt medisinstudiet i et EU/EØS-land uten integrert praksis før 2012, kan du søke på LIS1-stilling (praktisk tjeneste) i Norge og gjennomføre dette på lisens.

Merking av LIS1-ansatte i stillingsportalen

Alle som ansettes i LIS1-stillinger i det ordinære opptaket våren 2022 skal registreres med en etikett som heter Ansatt - Våren 2022 (med stift foran):

Ansatt - Våren 2021.jpg

Når LIS1-legen har takket ja til en stilling, og etiketten er registrert, vil den være synlig i stillingsportalen på alle stillinger legen har søkt. Leger som har fått denne etiketten, skal ikke gis nye tilbud i senere tilbudsrunder. Det er svært viktig at alle helseforetakene legger inn merkingen før fristen.

Slik gjør du det

Her er en kort film som viser hvordan merkingen skal gjøres:

 

Antall LIS1-stillinger

Oversikten under viser fordelingen av LIS1-stillinger ved oppstart i 2022, 2023 og 2024. De siste årene er det opprettet 138 nye ordinære LIS1-stillinger og 31 nye LIS1-stillinger koblet til videre spesialiseringsløp innen allmennmedisin, BUP og psykiatri.

Antall LIS1-stillinger med oppstart i 2022, 2023 og 2024 (PDF)

LIS1-stillinger koblet til LIS3-stillinger i barne- og ungdomspsykiatri og psykiatri

Helse- og omsorgsdepartementet har i brev av 23. januar 2023 besluttet at de 31 LIS1-stillingene med oppstart høsten 2023 skal kobles til videre spesialiseringsløp, det vil si stillinger for LIS3 i barne- og ungdomspsykiatri og psykiatri.

Det er 15 helseforetak som tilbyr LIS1-stillinger koblet til videre spesialiseringsløp i tilsettingsrunden våren 2023. Søkere som ønsker LIS1-stilling som er koblet til videre spesialiseringsløp i barne- og ungdomspsykiatri eller psykiatri må gi en begrunnelse for dette i søknadsbrevet.

Det er helseforetakene som foretar ansettelse og fastsetter nærmere vilkår for det koblede spesialiseringsløpet.

Helsedirektoratet har i rapporten Leger i spesialisering - LIS1-stillinger knyttet til videre spesialiseringsløp utarbeidet en modell for hvordan prosessen med kobling av LIS1 med videre spesialiseringsløp kan skje:

 • Det skal tilbys helthetlige utdanningsløp på 6,5 år i kombinerte stillinger som inkluderer:
  • LIS1-stilling og LIS3-stilling ved en godkjent utdanningsvirksomhet for barne- og ungdomspsykiatri eller psykiatri.
  • LIS1-stilling og kommunal legestilling/fastlegehjemmel i en kommune som er registrert utdanningsvirksomhet for allmennmedisin.
 • De kombinerte stillingene skal lyses ut samlet i Helsedirektoratets stillingsportal på samme måte som de ordinære LIS1-stillingene, og fortrinnsvis i samme stillingsannonse.
 • Det bør komme frem i stillingsannonsen at det er kombinerte stillinger og hvordan søkere blir vurdert.
 • Arbeidsgiver/utdanningsansvarlig for det videre spesialiseringsløpet etter LIS1 får beslutningsmyndighet om hvem som skal tilbys de kombinerte stillingene.
 • Det bør legges til rette for at mest mulig av hele spesialistløpet (LIS1 og LIS3) kan gjennomføres ved samme utdanningsvirksomhet, eller med geografisk nærhet.
 • Ordningen får en løpende følgeevaluering. Leger som tilsettes i kombinerte stillinger blir spurt om samtykke til å bidra i denne evalueringen.

Først publisert: 25.10.2019 Siste faglige endring: 16.02.2024 Se tidligere versjoner