Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Søknad og frister for LIS1 stillinger

Alle ordinære LIS1-stillinger utlyses samlet to ganger per år, i Helsedirektoratets stillingsportal (webcruiter.no). Tilsetting skjer lokalt. Helseforetakene sender ut tilbud i flere runder, til alle stillingene er besatt. Det er ikke anledning til selv å ordne LIS1-stilling i sykehus eller kommune.

Mer informasjon om LIS1 finner du også under nettressursen DigLIS (kompetansebroen.no).

Informasjon om LIS1-stillinger som er koblet til videre spesialiseringsløp i barne- og ungdomspsykiatri. 

Noen LIS1-stillinger er forbeholdt leger som ønsker videre spesialisering i allmennmedisin (ALIS). ALIS gjennomføres etter LIS1 og legene må skaffe relevant stilling selv.

Vår 2024

Stillinger med oppstart 1. september 2024.

Annonsene skal være klare for publisering i portalen: Mandag 22. januar
Utlysning av ledige stillinger i portal: Torsdag 25. januar
Søknadsfrist: Torsdag 8. februar

Tilbud 1: 2. mai (tors)
Svarfrist: 5. mai (søn)
Merking: 6. mai (man) innen kl. 12.00

Tilbud 2: 8. mai (ons)
Svarfrist: 9. mai (tors)
Merking: 10. mai (fre) innen kl 12.00

Tilbud 3: 16. mai (tors)
Svarfrist: 20. mai (man)
Merking: 21. mai (tirs) innen kl 12.00

Tilbud 4: 24. mai (fre)
Svarfrist: 26. mai (søn)
Merking: 27. mai (man) innen kl 12.00

Tilbud 5: 29. mai (ons)
Svarfrist: 30. mai (tors)
Merking: 31. mai (fre) innen kl 12.00

Høst 2024

Stillinger med oppstart 1. mars 2025

Annonsene skal være klargjort for publisering i portalen: Mandag 19. august.
Utlysningsperiode: Torsdag 22. august til torsdag 5. september
Søknadsfrist: 5. september

Tilbud 1: 6. november (ons)
Svarfrist: 10. november (søn)
Merking: 11. november (man) innen kl 12.00

Tilbud 2: 13. november (ons)
Svarfrist: 14. november (tor)
Merking: 15. november (fre) innen kl 12.00

Tilbud 3: 19. november (tir)
Svarfrist: 20. november (ons)
Merking: 21. november (tor) innen kl 12.00

Tilbud 4: 26. november (tir)
Svarfrist: 27. november (ons)
Merking: 28. november (tor) innen kl 12.00

Tilbud 5: 3 desember (tir)
Svarfrist: 4. desember (ons)
Merking: 5. desember (tor) innen kl 12.00

Helseforetakene samarbeider med kommunene og vurderer kandidatene på samme måte som i andre tilsettingsprosesser. På bakgrunn av søknader og intervjuer utarbeides en innstillingsliste med kandidater som er kvalifisert til stillingen. Deretter sendes et tilbud til den som står øverst på listen.

Tilbudene går ut samme dag for alle stillinger i portalen, og alle søkere har samme frist til å svare. Søkere som får flere tilbud kan dermed vurdere disse mot hverandre.

LIS1 består av ett år i spesialisthelsetjenesten etterfulgt av et halvt år i kommunehelsetjenesten. Alle læringsmål i LIS1 må være oppnådd før man fortsetter med spesialistutdanning LIS2 og LIS3 fra 1. mars 2019.

Hvem kan søke og hvordan?

 • Alle som har, eller kvalifiserer for, autorisasjon eller lisens (ikke studentlisens), og som ikke tidligere har fått godkjent norsk turnustjeneste eller oppnådd alle læringsmålene for del 1, kan søke på stillingene.
 • Det kan kun sendes én søknad per stillingsannonse, men det er ingen begrensninger til antallet annonser du kan søke på.
 • Dersom du ikke svarer på et tilbud innen fristen, er dette å betrakte som å takke nei.
 • Det er til enhver tid mulig å registrere en CV i søknadsportalen. Det er mulig å be om varsling når det publiseres nye utlysninger ved å aktivere «jobbagent».

Dokumentasjon for å starte i LIS1-stilling

Ved tiltredelse i LIS1-stilling må legen dokumentere:

 1. autorisasjon som lege eller lisens etter helsepersonellovens § 48 eller § 49
 2. tilstrekkelig norskkunnskaper for en forsvarlig yrkesutøvelse

Spesialiseringen skal gjennomføres etter den medisinske grunnutdanningen, jf. yrkeskvalifikasjonsdirektivet artikkel 25. Ikke alle typer lisens vil derfor kunne danne grunnlag for oppstart i en spesialistutdanning. Det gjelder for eksempel en studentlisens.

Stillinger som blir ledige utenfor de ordinære søknadsrundene utlyses fortløpende i portalen som reststillinger. Det er mulig å gjennomføre hele LIS1-løpet i reststillinger. 
Hvis du ønsker å gjennomføre i reststillinger, gjelder følgende:

 • Samlet sykehustjeneste må være av minst 12 måneders varighet og skal gjennomføres før kommunetjeneste.

LIS1-lisens

Hvis du har blitt tilbudt studieplass eller påbegynt medisinstudiet i et EU/EØS-land uten integrert praksis før 2012, kan du søke på LIS1-stilling i Norge og gjennomføre LIS1 på lisens.

Merking av LIS1-ansatte i stillingsportalen

Alle som ansettes i LIS1-stillinger i det ordinære opptaket våren 2024 skal registreres med en etikett som heter Ansatt - våren 2024 (med stift foran):

Skjermbilde av tekst: Ansatt våren 2024

Når LIS1-legen har takket ja til en stilling, og etiketten er registrert, vil den være synlig i stillingsportalen på alle stillinger legen har søkt. Leger som har fått denne etiketten, skal ikke gis nye tilbud i senere tilbudsrunder. Det er svært viktig at alle helseforetakene legger inn merkingen før fristen. 

Leger som tilsettes i koblet stilling med videre spesialiseringsløp i psykiatri/BUP, skal i tillegg merkes med etiketten som heter Koblet stilling våren 2024 (med stift foran):

Skjermbilde av tekst. Koblet stilling våren 2024

Leger som tilsettes i stilling fra kvoten som skal bidra til bedre rekruttering til allmennmedisin, skal i tillegg merkes med etiketten som heter Kvote rekr. til ALIS våren 2024 (med stift foran):

Skjermbilde av tekst: Kvote rekr til ALIS

Slik gjør du det

Her er en kort film som viser hvordan merkingen skal gjøres:

 

Antall LIS1-stillinger

Fra 2019 til 2024 er antallet LIS1-stillinger økt fra 950 til 1185 per år. Oversikten under viser antall LIS1-stillinger med oppstart 1. mars og 1. september 2024. Den viser også fordelingen av den avsatte kvoten på 97 stillinger som skal bidra til bedre rekruttering til allmennmedisin, barne- og ungdomspsykiatri og psykiatri.

Antall LIS1-stillinger per 1. mars 2024 (PDF)

LIS1-stillinger koblet til LIS3-stillinger i barne- og ungdomspsykiatri og psykiatri

Helse- og omsorgsdepartementet har i brev av 23. januar 2023 besluttet at de 31 LIS1-stillingene med oppstart høsten 2023 skal kobles til videre spesialiseringsløp, det vil si stillinger for LIS3 i barne- og ungdomspsykiatri og psykiatri.

Det er 15 helseforetak som tilbyr LIS1-stillinger koblet til videre spesialiseringsløp i tilsettingsrunden våren 2023. Søkere som ønsker LIS1-stilling som er koblet til videre spesialiseringsløp i barne- og ungdomspsykiatri eller psykiatri, må gi en begrunnelse for dette i søknadsbrevet.

Det er helseforetakene som foretar ansettelse og fastsetter nærmere vilkår for det koblede spesialiseringsløpet.

Helsedirektoratet har i rapporten Leger i spesialisering - LIS1-stillinger knyttet til videre spesialiseringsløp utarbeidet en modell for hvordan prosessen med kobling av LIS1 med videre spesialiseringsløp kan skje:

 • Det skal tilbys helthetlige utdanningsløp på 6,5 år i kombinerte stillinger som inkluderer:
  • LIS1-stilling og LIS3-stilling ved en godkjent utdanningsvirksomhet for barne- og ungdomspsykiatri eller psykiatri.
 • De kombinerte stillingene skal lyses ut samlet i Helsedirektoratets stillingsportal på samme måte som de ordinære LIS1-stillingene, og fortrinnsvis i samme stillingsannonse.
 • Det bør komme frem i stillingsannonsen at det er kombinerte stillinger og hvordan søkere blir vurdert.
 • Arbeidsgiver/utdanningsansvarlig for det videre spesialiseringsløpet etter LIS1 får beslutningsmyndighet om hvem som skal tilbys de kombinerte stillingene.
 • Det bør legges til rette for at mest mulig av hele spesialistløpet (LIS1 og LIS3) kan gjennomføres ved samme utdanningsvirksomhet, eller med geografisk nærhet.
 • Ordningen får en løpende følgeevaluering. Leger som tilsettes i kombinerte stillinger blir spurt om samtykke til å bidra i denne evalueringen.

Først publisert: 25.10.2019 Siste faglige endring: 15.03.2024 Se tidligere versjoner