Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Endringer i læringsmål og læringsaktiviteter

Endring av læringsmålsnavn i del 1 og retting av skrivefeil i læringsmål i del 2 og 3

Det er gjort endringer i spesialistforskriften som trådte i kraft 1.mars 2020. Det dreier seg om rettinger av skrivefeil i læringsmål i spesialistutdanningens del 2 og 3, og endring av læringsmålsnavn i del 1.

Endring av læringsmålsnavn for spesialistutdanningen del 1

Identifikasjonskodene/læringsmålsnavnene til de nye læringsmålene for leger i spesialisering (LIS) del 1 er endret.

Kompetanseportalen tildeler ulike planer for LIS i sykehus, psykiatri og kommune. Det er derfor hensiktsmessig at læringsmålene i del 1 også sorteres og identifiseres etter disse planene. De kliniske læringsmålene for sykehus vil videre hete KLS-001 til og med -045; de kliniske læringsmålene for psykiatri vil videre hete KLP-001 til og med -016; og de kliniske læringsmålene i kommunehelsetjenesten vil videre hete KLK-001 til og med -040. 

Felles kompetansemål blir ikke berørt av endringene.

Retting av skrivefeil og språklige endringer

Det er rettet opp i skrivefeil og uklarheter i læringsmål og temaoverskrifter for spesialistutdanningens del 2/3. Det dreier seg om enklere rettinger som ikke vil ha faglige konsekvenser for LIS.

Totalt er 338 rettinger/endringer gjort; herunder 319 rettinger av læringsmål og 19 rettinger av/tillegg av temaoverskrift. Det er ikke utført rettinger i spesialitetene samfunnsmedisin, endokrinologi, klinisk nevrofysiologi, klinisk farmakologi, medisinsk mikrobiologi.

Helsedirektoratet er klar over at det gjenstår språklige mangler i læringsmålene selv etter denne endringen. Vi vil ta endringer i begrepsbruk, slik som eksempelvis kreft/cancer, rectum/rektum, pharynx/farynks og thoracal/torakal med i senere endringer.

Kompetanseportalen og Helsedirektoratets nettsider vil etter hvert bli helt oppdatert med disse endringene.

Fremtidige endringer av læringsmål

Det er planlagt utredning av ytterligere endringer av læringsmål i løpet av 2020. Dette kan være større endringer som kan gi faglig konsekvenser, og som må gjennom nøye faglig utredning og mulig høring. Disse endringene vil bli utredet videre gjennom de neste månedene. Helsedirektoratet arbeider for å utvikle gode og hensiktsmessige prosesser og tidsfrister for slike endringer, og vil sikre at alle aktuelle instanser er godt informert om arbeidet.  

Rutiner for innspill til endringer

Dersom det foreligger innspill om endringer i læringsmål eller anbefalte læringsaktiviteter i en spesialitet, skal disse sendes til det Regionale utdanningssenteret (RegUt) som er fagkontakt for den aktuelle spesialiteten.

Oversikt over ansvarsfordeling mellom utdanningssentrene (spesialisthelsetjenesten.no)

Det Regionale utdanningssenteret vil vurdere innspillene og eventuelt gjennomføre en regional eller nasjonal utredningsprosess før innspillene eventuelt sendes til Helsedirektoratet for videre behandling.

Alternativt kan innspill til endringer sendes til Legeforeningens sekretariat som koordinerer innspillene før de eventuelt sendes til Helsedirektoratet.

Først publisert: 13.11.2019 Siste faglige endring: 01.02.2021 Se tidligere versjoner