Endringer i læringsmål og læringsaktiviteter

Rutiner for innspill til endringer

Dersom det foreligger innspill om endringer i læringsmål eller anbefalte læringsaktiviteter i en spesialitet, skal disse sendes til det Regionale utdanningssenteret (RegUt) som er fagkontakt for den aktuelle spesialiteten.

Oversikt over ansvarsfordeling mellom utdanningssentrene finnes her.

Det Regionale utdanningssenteret vil vurdere innspillene og eventuelt gjennomføre en regional eller nasjonal utredningsprosess før innspillene eventuelt sendes til Helsedirektoratet for videre behandling.

Alternativt kan innspill til endringer sendes til Legeforeningens sekretariat som koordinerer innspillene før de eventuelt sendes til Helsedirektoratet.

Først publisert: 13.11.2019