Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

LIS1-stillinger (tidligere kommuneturnus) – tilskudd til kommuner

Kommuner som tar imot nyutdannede leger i LIS1-stillinger (tidligere kommuneturnus) tildeles et tilskudd. Tilskuddet utbetales etterskuddsvis i henhold til tilsendte lister fra Statsforvaltere. Det er derfor ikke krav til søknad fra kommunene.

Tilskuddet overføres til kommunens konto og vedtaksbrev blir sendt til postmottak i hver enkelt kommune.

Veiledningstilskudd

  • Tilskuddet kompenserer for deler av kommunenes utgifter ifm. veiledning av LIS1-kandidater.
  • Tilskuddet for høsten 2023 er kr 149 000 per LIS1-kandidat (for 6 mnd). Tilskuddet for våren 2024 vil være på samme nivå som tilskuddet høsten 2023 per LIS1-kandidat (for 6 mnd).
  • For å kunne få tilskudd for en ledig LIS 1- stilling må den være utlyst gjennom Helsedirektoratets stillingsportal frem til oppstart.

     Tilskudd for høsten 2023 og våren 2024 utbetales høsten 2024.

     Brev til Statsforvaltere: Vedtaksbrev veiledningstilskudd høst 2022 og vår 2023 (word)

     Skjema til utfylling for Statsforvaltere: Skjema til utfylling (xlsx)

Lønnstilskudd

  • Lønnstilskudd for nye LIS1 stillinger høsten utbetales etter lister fra Statsforvalteren
  • Kommunen trenger ikke søke på dette.

Lønnstilskudd for perioden 01.03.24 – 31.12.24 utbetales høsten 2024. Lønnstilskudd for perioden 01.01.25 – 28.02.25 utbetales vår 2025.

Brev til Statsforvalter - lønnstilskudd LIS1 (word)

Lenke til fullstendig regelverk | Standardvilkår for tilskudd fra Helsedirektoratet

Se også:

Regelverk

Kontakt

Tildelinger

Vi beklager, akkurat nå har vi tekniske problemer med denne siden. Prøv igjen om en liten stund.

Først publisert: 01.03.2019 Siste faglige endring: 06.02.2024 Se tidligere versjoner