Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

LIS1-stillinger (tidligere kommuneturnus) – tilskudd til kommuner

Kommuner som tar imot nyutdannede leger i LIS1-stillinger (tidligere kommuneturnus) tildeles et tilskudd. Tilskuddet utbetales etterskuddsvis i henhold til tilsendte lister fra Statsforvaltere. Det er derfor ikke krav til søknad fra kommunene.

Tilskuddet overføres til kommunens konto og vedtaksbrev blir sendt til postmottak i hver enkelt kommune.

  • Tilskuddet kompenserer for deler av kommunenes utgifter ifm. veiledning av LIS1-kandidater.
  • Tilskuddet for høsten 2020 er kr 136 000 per LIS1-kandidat (for 6 mnd). Tilskuddet for våren 2021 er kr 138 000 per LIS1-kandidat (for 6 mnd).
  • For å kunne få tilskudd for en ledig LIS 1- stilling må den  være utlyst gjennom Helsedirektoratets stillingsportal frem til oppstart.

Tilskudd for høsten 2020 og våren 2021 utbetales høsten 2021.

Brev til Statsforvaltere: Forespørsel om oversendelse av lister

Skjema til utfylling for Statsforvaltere: Skjema til utfylling

Se også:

Statistikk

Først publisert: 01.03.2019

Kontakt

Jonas Bech Jonas.bech@helsedir.no