Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

LIS1-stillinger (tidligere kommuneturnus) – tilskudd til kommuner

Kommuner som tar imot nyutdannede leger i LIS1-stillinger (tidligere kommuneturnus) tildeles et tilskudd. Tilskuddet utbetales etterskuddsvis i henhold til tilsendte lister fra Statsforvaltere. Det er derfor ikke krav til søknad fra kommunene.

Tilskuddet overføres til kommunens konto og vedtaksbrev blir sendt til postmottak i hver enkelt kommune.

Veiledningstilskudd

  • Tilskuddet kompenserer for deler av kommunenes utgifter ifm. veiledning av LIS1-kandidater.
  • Tilskuddet for høsten 2021 er kr 138 000 per LIS1-kandidat (for 6 mnd). Tilskuddet for våren 2022 er kr 140 000 per LIS1-kandidat (for 6 mnd).
  • For å kunne få tilskudd for en ledig LIS 1- stilling må den være utlyst gjennom Helsedirektoratets stillingsportal frem til oppstart.

     Tilskudd for høsten 2021 og våren 2022 utbetales høsten 2022.

     Brev til Statsforvaltere: Vedtaksbrev veiledningstilskudd høst 2021 og vår 2022 (word)

     Skjema til utfylling for Statsforvaltere: Skjema til utfylling

Lønnstilskudd

  • Lønnstilskudd for nye LIS1 stillinger høsten utbetales etter lister fra Statsforvalteren
  • Kommunen trenger ikke søke på dette.

Lønnstilskudd for perioden 01.03.22 – 31.12.22 utbetales høsten 2022. Lønnstilskudd for  perioden 01.01.23 – 28.02.23 utbetales vår 2023.

Brev til Statsforvalter - lønnstilskudd 2022 (PDF)

Lenke til fullstendig regelverk | Standardvilkår for tilskudd fra Helsedirektoratet

Se også:

Regelverk

Tildelinger

Først publisert: 01.03.2019 Sist faglig oppdatert: 07.10.2022 Se tidligere versjoner

Kontakt