Reise og flytteutgifter for kandidater som skal tiltre LIS1/turnustjeneste

Leger og fysioterapeuter som skal begynne i LIS1-/turnusstilling, kan få hel eller delvis refusjon av reise- og flytteutgifter.

Søknadsfrist 16. november 2020 (utløpt)

Om tilskuddsordningen

 • Det gis refusjon for å reise og flytte fra utdanningssted eller tidligere turnussted.
 • Det gis ikke refusjon ved reise/flytte etter fullført turnus.
 • Refusjon blir gitt i forhold til rimeligste alternativ
 • Utlegg må dokumenteres f.eks. gjennom bankutskrift eller kvittering.

Reiseutgifter

 • Det er ikke egenandel på reiseutgifter.
 • Refusjon for å kjøre tur/retur/tur eller leie av bil gis som flytteutgift.
 • Det gis ikke refusjon for pendling.
 • Overnatting eller diett (måltider på reisen) dekkes ikke.
 • Det gis refusjon for din «husstand», d.v.s. ektefelle/samboer og barn som reiser til og skal bo sammen med deg på turnusstedet. Husstanden kan reise i flere puljer, jf. eget punkt under.

Reise med offentlig kommunikasjon

Ved bruk av offentlig kommunikasjon som tog og buss, dekkes 100 % av rimeligste alternativ. 

Reise med bil

 • Det gis kjøregodtgjørelse med halvparten av Statens sats, pt. kr. 4,03 / 2 = 2,015 per km. Antall kilometer regnes fra adressen du flytter fra og til, som kommer opp i http://www.1881.no/Kart/Veibeskrivelse
 • Det gis refusjon for husstandmedlemmer som er med. Også her halvparten av Statens sats, pt. kr. 1,00 / 2 = 0,50 per km for hver passasjer. 
 • Bompenger refunderes med beløpet som kommer opp i 1881 
 • Du kan få refundert utgift til ferge(r) som kommer opp i 1881 som du må dokumentere med kvittering, kontoutskrift eller utskrift av fergeselskapets prisliste.
 • Vi dekker ikke drivstoff utover kjøregodtgjørelsen 

Reise med fly

Nord-Norge: På grunn av avstand, får en refundert flybillett til turnus i Nord-Norge, også innenfor Nord-Norge. Dette gjelder også om dette ikke er rimeligste måte. Rimeligste transport til/fra flyplassen(e) kan også refunderes, husk dokumentasjon.

Sør-Norge: Vi beregner hva det ville blitt i refusjon om du hadde kjørt med bil. Det rimeligste alternativet av flyreisen eller «biltur» blir refundert. Legg ved kvittering for flyturen og transport til/fra flyplassen(e).

Reise med Hurtigruta

Har du reist med Hurtigruta, sender du kvittering. Vi beregner alternativkostnaden ved å kjøre strekningen med bil og det rimeligste alternativet av reisen med Hurtigruta eller «biltur» blir refundert.

Om husstanden reiser i flere puljer

Der medlemmer av husstanden har behov for å reise hver for seg og du søker om refusjon for dette, må du gi kort redegjørelse for behovet, reisemåtene og reisedatoer.

Ved reise med små barn

Ved reise med små barn på strekninger som er over 600 km, kan dekning for særskilte opplegg forekomme. F.eks. er det etter vurdering gitt refusjon både for at en av foreldrene reiser med bil og den andre reiser med barn(a) med fly. 

Flytteutgifter

Egenandel

Flytteutgifter medfører en egenandel på 8 000 kroner. Egenandelen bortfaller når det flyttes til:

 • Finnmark
 • Troms med unntak av Tromsø kommune
 • Nordland
 • Sogn og Fjordane
 • Trøndelagskommunene: Namsskogan, Lierne, Høylandet, Vikna, Snåsa, Røyrvik, Grong, Flatanger, Leka, Nærøy, Fosnes, Osen, Roan eller Åfjord

Flytte ved å sende pakker for inntil 6.000 kroner

Ved flytting til fylker/kommuner som er unntatt egenandel kan du bruke flyttebyrå mv. eller kjøre tur/retur/tur. Du kan sende pakker med posten eller tilsvarende uten å innhente pristilbud. Dersom beløpet overstiger 6.000 kroner, kan du innhente tre pristilbud (se under), eller du må dekke differansen selv.

Sende flyttelass med flyttebyrå, Hurtigruta eller transport i bil

Vilkåret for å få refusjon for bruk av flyttebyrå eller tilsvarende, er at du innhenter og dokumenter tre pristilbud. Det gis refusjon for det rimeligste tilbudet.

Tilbudene kan innhentes fra:

 1. Registrerte flyttebyråer.
 2. Transport av bil med flyttelass på trailer eller med Hurtigruta.

Hovedregelen er at disse alternativene ikke kan kombineres, du får refusjon kun for ett av de. 

 • Sørg for at tilbyderne gir sammenlignbare tilbud mht. antall kubikkmeter (kbm) mv.
 • Det gis refusjon for å flytte inntil 25 kbm, barnefamilier inntil 35 kbm. Eventuell merkostnad dekkes av søker. 
 • Følgende skal vedlegges søknaden:
  • Kvittering (fra nettbank eller fra flyttebyrået).
  • Faktura eller tilsvarende fra valgt tilbyder.
  • Dokumentasjon av de tre pristilbudene. 

Flytte ved å kjøre tur/retur/tur

Dersom du ikke har sendt pakker eller brukt flyttebyrå eller tilsvarende, men isteden kjørt tre turer (tur/retur/tur) med egen-, lånt- eller leiebil, kan du søke om refusjon for dette. Det trekkes ev. egenandel. En av turene er reise, for den trekkes det ikke egenandel.

Flytte med leiebil eller tilhenger

Leie skal gjøres på rimeligste måte. Utgiften skal dokumenteres med både kvittering og faktura – eller tilsvarende oversikt over hva prisen dekker.

Reise/flytte fra utlandet til turnussted i Norge

Dersom det reises/flyttes direkte fra utlandet til turnusstedet i Norge, gis det refusjon for reise- / flytteutgifter fra første ankomststed i Norge og frem til turnusstedet.

At det er direkte fra utlandet skal vises med oversikt over dato og sted for:

 • Avsluttet studium
 • Ev. ferier/pauser mellom studium og turnus
 • Dato for norsk turnuslisens eller autorisasjon

Saksbehandling

Søker vil få svar om at søknad er mottatt.

Innvilget beløp blir utbetalt så raskt som mulig og vedtaksbrev blir sendt til den adresse som er registrert i vårt datasystem.

Du har klageadgang på avgjørelsen.

     Først publisert: 20.01.2016 Sist faglig oppdatert: 08.06.2020

     Kontakt

     Pierre.Olongo.Omedikonga@helsedir.no