Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Tilleggskompetanse fysioterapeut

Søk om tilleggskompetanse i manuellterapi (A8) og psykomotorisk fysioterapi (A9)

Sykmelding-, rekvisisjon- og henvisningsrett og rett til å utløse takst for manuellterapi (A8)

Manuellterapeut har blitt en del av autorisasjonsordningen for helsepersonell, og det er ikke lenger mulig å søke om å få registrert tilleggskompetanse for manuellterapi (A8) i Helsepersonellregisteret (HPR)

Dersom du har utdanning som manuellterapeut, må du søke Helsedirektoratet om autorisasjon og lisens for å kunne arbeide innenfor yrket og benytte tittel. Mer informasjon om søknadsprosessen vil du finne i vår veiviser, Autorisasjon og lisens - Helsedirektoratet.

Rett til å utløse takst for psykomotorisk fysioterapi (A9)

Søknader om rett til å utløse takst A9 sendes på e-post til  godkjenning@helsedir.no
(Lenke til vitnemålsportalen er ikke tilstrekkelig dokumentasjon på fullført utdanning. 
Vitnemålet må lastes opp som vedlegg til e-post)

Skriv «Takst for psykomotorisk fysioterapi» i emnefeltet og opplys om ditt HPR-nummer.

Dersom vilkårene for å utløse A9 er oppfylt, vil tilleggskompetansen «Rett til å utløse takst for psykomotorisk fysioterapi» bli registrert i Helsepersonellregisteret (HPR).

Klinisk mastergrad i psykomotorisk fysioterapi

Ved bestått eksamen i klinisk masterstudium i psykomotorisk fysioterapi (120 studiepoeng), og gjennomført 20 timer egenbehandling hos fysioterapeut med rett til å utløse takst A9, er vilkårene for å utløse takst A9 oppfylt.

Du må legge fram dokumentasjon på:

  • gjennomført og bestått eksamen i klinisk masterstudium i psykomotorisk fysioterapi
  • gjennomført 20 timer egenbehandling hos fysioterapeut med rett til å utløse takst A9

Universitetet i Tromsø, OsloMet og Høgskolen på Vestlandet (HVL) tilbyr kliniske masterprogram i psykomotorisk fysioterapi. 

Masterutdanning basert på videreutdanning i psykomotorisk fysioterapi ved OsloMet

Fysioterapeuter som har tatt videreutdanning i psykomotorisk fysioterapi ved OsloMet (60 studiepoeng) kan oppnå rett til å utløse takst A9 ved å inkludere videreutdanningen i en mastergrad som er relevant for fagfeltet psykomotorisk fysioterapi. Gjennomført masterstudium som er relevant for fagfeltet, i tillegg til videreutdanningen i psykomotorisk fysioterapi, kan også godkjennes. For eksempel en helsefaglig master eller tverrfaglig master i psykisk helse (120 studiepoeng). I tillegg må vilkåret om 20 timer egenbehandling hos fysioterapeut med rett til å utløse takst A9 være oppfylt.

Flere høgskoler/universiteter tilbyr tverrfaglige mastergrader i psykisk helse. Ved enkelte utdanningssteder kan du på individuelt grunnlag søke opptak ved en tverrfaglig mastergrad i psykisk helse og få inkludert videreutdanningen i psykomotorisk fysioterapi (60 studiepoeng) som del av den tverrfaglige mastergraden.

Du må legge fram dokumentasjon på:

  • gjennomført og bestått videreutdanning i psykomotorisk fysioterapi (60 studiepoeng) ved OsloMet

  • gjennomført og bestått eksamen i masterstudium som er relevant for fagfeltet psykomotorisk fysioterapi (120 studiepoeng), samt detaljert studieplan

  • gjennomført 20 timer egenbehandling hos fysioterapeut med rett til å utløse takst A9

Fysioterapeuter med videreutdanning i psykomotorisk fysioterapi fra utlandet

Det er en forutsetning at den utenlandske utdanningen er på samme nivå, har samme omfang og kan likestilles med en akkreditert norsk mastergrad. Det er et grunnvilkår at du har norsk autorisasjon som fysioterapeut.

Helsedirektoratet er ikke kjent med at det i utlandet finnes tilsvarende utdanning som den norske videreutdanningen i psykomotorisk fysioterapi.

Ved videreutdanning fra utlandet må du legge fram:

  • Detaljert studieplan og dokumentasjon for gjennomført utdanning og praksis som i omfang og innhold tilsvarer studieplan og praksis for klinisk masterstudium i psykomotorisk fysioterapi i Norge

  • Dokumentasjon på gjennomført 20 timer egenbehandling hos fysioterapeut med rett til å utløse takst A9

Allerede rett til å utløse takst A9

Har du fått bekreftelse fra Norsk Fysioterapeutforbund på at du har rett til å utløse takst A9 før 31.12.2015, vil dette ikke bli registrert i Helsepersonellregisteret.

Først publisert: 01.11.2015 Siste faglige endring: 02.01.2023 Se tidligere versjoner