Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Tilleggskompetanse fysioterapeut

Søk om tilleggskompetanse i manuellterapi (A8) og psykomotorisk fysioterapi (A9)

Sykmelding-, rekvisisjon- og henvisningsrett og rett til å utløse takst for manuellterapi (A8)

Videreutdanning i Norge

For å få registrert tilleggskompetansen sykmeldings-, rekvisisjons- og henvisningsrett i Helsepersonellregisteret (HPR) må du sende inn følgende:

eller

 • Dokumentasjon på retten til å heve takst A8 (midlertidig rett til å heve takst A8 godkjennes ikke)
 • Dokumentasjon på bestått eksamen i radiologi tilsvarende norsk masterutdanning (tilbys i dag ved UiB)
 • Dokumentasjon på bestått eksamen i differensialdiagnostikk og laboratorieundersøkelser tilsvarende norsk masterutdanning (tilbys ved UiB)
 • Dokumentasjon på gjennomført opplæring i trygdefaglige emner (tilbys ved OsloMet).

Send dokumentasjonen på e-post til godkjenning@helsedir.no
(Lenke til vitnemålsportalen er ikke tilstrekkelig dokumentasjon på fullført utdanning. 
Vitnemålet må lastes opp som vedlegg til e-post)

Merk e-posten med «Sykmeldings-, rekvisisjons- og henvisningsrett» i emnefeltet, og opplys om ditt HPR-nummer.

Registrering av tilleggskompetanse blir normalt behandlet innen 8 uker. Du kan selv søke i Helsepersonellregisteret og ta en utskrift ved behov.

Videreutdanning i utlandet

Fysioterapeut med videreutdanning i manuellterapi fra utlandet må ha godkjenning fra Helsedirektoratet for å få sykmeldings-, rekvisisjons- og henvisningsrett. Det er en forutsetning at den utenlandske utdanningen er på samme nivå, har samme omfang og kan likestilles med en akkreditert norsk mastergrad. Det er et grunnvilkår at du har norsk autorisasjon som fysioterapeut.

Søknadsskjema for vurdering av utenlandsk utdanning i manuellterapi (DOC)

Søknaden skal sendes på e-post til: godkjenning@helsedir.no Merk e-posten med «Sykmeldings-, rekvisisjons- og henvisningsrett» i emnefeltet, og opplys om ditt HPR-nummer.

Ved avslag vil Helsedirektoratet angi hvordan du kan kvalifisere deg, dersom manglene kan rettes. Du må da gjennomføre nødvendige kvalifiseringstiltak i form av kurs, veiledet praksis og/eller praktisk prøve. Hvilke kvalifiseringstiltak som er nødvendige, vil framgå av vedtaket. Når du har gjennomført kvalifiseringstiltak, må ny søknad sendes Helsedirektoratet.

Veiledet praksis og praktisk prøve

Du må selv skaffe deg praksissted og veileder. Universitetet i Bergen (UiB) har oversikt over aktuelle veiledere og praksissteder. UiB skal utstede bekreftelse på midlertidig rett til refusjon i forbindelse med veiledet praksis, følge opp og vurdere kandidatenes logg, gjennomføre praktisk prøve og dokumentere gjennomført praksis og bestått praktisk prøve. Spørsmål om veiledet praksis og praktisk prøve rettes til UiB, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, e-post: studie@igs.uib.no.

Kurs i radiologi, differensialdiagnostikk og trygdefaglige emner

Universitetet i Bergen tilbyr kurs i radiologi og differensialdiagnostikk mens Universitetet i Oslo tilbyr kurs i trygdefaglige emner.

Rett til å utløse takst for psykomotorisk fysioterapi (A9)

Søknader om rett til å utløse takst A9 sendes på e-post til  godkjenning@helsedir.no
(Lenke til vitnemålsportalen er ikke tilstrekkelig dokumentasjon på fullført utdanning. 
Vitnemålet må lastes opp som vedlegg til e-post)

Skriv «Takst for psykomotorisk fysioterapi» i emnefeltet og opplys om ditt HPR-nummer.

Dersom vilkårene for å utløse A9 er oppfylt, vil tilleggskompetansen «Rett til å utløse takst for psykomotorisk fysioterapi» bli registrert i Helsepersonellregisteret (HPR).

Klinisk mastergrad i psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi ved Universitetet i Tromsø

Ved bestått eksamen i klinisk masterstudium i psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi ved Universitetet i Tromsø, og gjennomført 20 timer egenbehandling hos fysioterapeut med rett til å utløse takst A9, er vilkårene for å utløse takst A9 oppfylt.

Du må legge fram dokumentasjon på:

 • gjennomført og bestått eksamen i klinisk masterstudium i psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi
 • gjennomført 20 timer egenbehandling hos fysioterapeut med rett til å utløse takst A9

Masterutdanning basert på videreutdanning i psykomotorisk fysioterapi ved OsloMet

Fysioterapeuter som har tatt videreutdanning i psykomotorisk fysioterapi ved OsloMet (60 studiepoeng) kan oppnå rett til å utløse takst A9 ved å inkludere videreutdanningen i en mastergrad som er relevant for fagfeltet psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi. Gjennomført masterstudium som er relevant for fagfeltet, i tillegg til videreutdanningen i psykomotorisk fysioterapi, kan også godkjennes. For eksempel en helsefaglig master eller tverrfaglig master i psykisk helse (120 studiepoeng). I tillegg må vilkåret om 20 timer egenbehandling hos fysioterapeut med rett til å utløse takst A9 være oppfylt.

Flere høgskoler/universiteter tilbyr tverrfaglige mastergrader i psykisk helse. Ved enkelte utdanningssteder kan du på individuelt grunnlag søke opptak ved en tverrfaglig mastergrad i psykisk helse og få inkludert videreutdanningen i psykomotorisk fysioterapi (60 studiepoeng) som del av den tverrfaglige mastergraden.

Du må legge fram dokumentasjon på:

 • gjennomført og bestått videreutdanning i psykomotorisk fysioterapi (60 studiepoeng) ved OsloMet

 • gjennomført og bestått eksamen i masterstudium som er relevant for fagfeltet psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi (120 studiepoeng), samt detaljert studieplan

 • gjennomført 20 timer egenbehandling hos fysioterapeut med rett til å utløse takst A9

Fysioterapeuter med videreutdanning i psykomotorisk fysioterapi fra utlandet

Det er en forutsetning at den utenlandske utdanningen er på samme nivå, har samme omfang og kan likestilles med en akkreditert norsk mastergrad. Det er et grunnvilkår at du har norsk autorisasjon som fysioterapeut.

Helsedirektoratet er ikke kjent med at det i utlandet finnes tilsvarende utdanning som den norske videreutdanningen i psykomotorisk fysioterapi.

Ved videreutdanning fra utlandet må du legge fram:

 • Detaljert studieplan og dokumentasjon for gjennomført utdanning og praksis som i omfang og innhold tilsvarer studieplan og praksis for klinisk masterstudium i psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi ved Universitetet i Tromsø

 • Dokumentasjon på gjennomført 20 timer egenbehandling hos fysioterapeut med rett til å utløse takst A9

Allerede rett til å utløse takst A9

Har du fått bekreftelse fra Norsk Fysioterapeutforbund på at du har rett til å utløse takst A9 før 31.12.2015, vil dette ikke bli registrert i Helsepersonellregisteret.

Først publisert: 01.11.2015 Sist faglig oppdatert: 18.12.2020 Se tidligere versjoner